Læremiddelutvalget

Læremiddelutvalget behandler saker i tilknytning til utvikling av læremidler til grunnskolen og til videregående skole.

Utvalget består av:

  • Anders Skogvold (leder), Cappelen Damm AS
  • Bente Franck-Sætervoll, H. Aschehoug & Co (W Nygaard AS)
  • Ulv Pedersen, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Ivar Wagle, Tell forlag AS
  • Yngvar Nordberg, TV2 Skole

En presentasjon av utvalgets arbeid per mars 2017 kan du lese her.