Læremiddelutvalget

Læremiddelutvalget behandler saker i tilknytning til utvikling av læremidler til grunnskolen og til videregående skole.

Utvalget består av:

  • Svein Skarheim (leder), H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
  • Anders Skogvold (nestleder), Cappelen Damm AS
  • Ulv Pedersen, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Ivar Wagle, Tell forlag AS
  • Yngvar Nordberg, TV2 Skole

En presentasjon av utvalgets arbeid per mars 2017 kan du lese her.