Kulturrådet

Norsk kulturråd ble oppnevnt i 1964 for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet.

Innkjøpsordningene

Kulturrådets innkjøpsordninger representerer en betydelig støtte til utvikling av ny litteratur. Les mer om innkjøpsordningene på Kulturrådets nettsider.