Kulturrådet

Norsk kulturråd ble oppnevnt i 1964 for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet.

Innkjøpsordningene

Kulturrådets innkjøpsordninger representerer en betydelig støtte til utvikling av ny norsk skjønnlitteratur. I løpet av de seneste årene har ordningene blitt utvidet til også å omfatte oversatt litteratur og faglitteratur for barn og ungdom.

Les mer om innkjøpsordningene på Kulturrådets nettsider. 

Betalingstabeller

Nye betalingsmodeller for innkjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa for voksne og sakprosa for barn og unge ble vedtatt i januar 2015. Nedenfor finner du justerte betalingstabeller for 2016.

Innkjøpsordningene for skjønnlitteratur

Prosa voksen (703 papirbøker + 70 e-bøker)
Format og målform Forfatter (royalty) Forlag
Papirbok 80 000 116 000
 E-bok (tillegg) 0 34 000 (6 800 mva)
Lyrikk voksen (703 papirbøker + 70 e-bøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok 72 000 82 000
E-bok (tillegg) 0 25 500 (5 100 mva)
Dramatikk voksen og barn og unge (703 papirbøker + 70 e-bøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok 57 000 73 500
E-bok (tillegg) 0 23 000 (4 600 mva)
Bildebøker voksen, firefarget og svart/hvitt (703 papirbøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok 80 000 105 000
Prosa/lyrikk barn og unge (1480 papirbøker + 70 e-bøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok bokmål 100 000 135 000
Papirbok nynorsk 105 000 145 000
E-bok (tillegg) 0 13 500 (2 700 mva)
Bildebøker barn og unge, firefarget og svart/hvitt  (1480 papirbøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok på bokmål 100 000 130 000
Papirbok på nynorsk 105 000 140 000

Innkjøpsordningene for sakprosa for voksne

Standard bok (703 papirbøker + 70 e-bøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok bokmål 80 000 126 000
Papirbok nynorsk 85 000 136 000
E-bok (tillegg) 0 34 000 (6 800 mva)
Illustrert bok (703 papirbøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok bokmål 80 000 158 000
Papirbok nynorsk 85 000 168 000

Innkjøpsordningen for sakprosa for barn og unge

Standardbok (1480 papirbøker + 70 e-bøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok bokmål 100 000 135 000
Papirbok nynorsk 105 000 145 000
E-bok (tillegg) 0 13 500 (2 700 mva)
Illustrert bok (1480 papirbøker)
Format og målform Forfatter* (royalty) Forlag
Papirbok bokmål 100 000 148 500
Papirbok nynorsk 105 000 158 500

*Merk: Innholdet i honoraret fra innkjøpsordningen liugger også honorar til illustratør, fotograf og/eller andre opphavspersoner. Fordelingen mellom forfatter og annen/andre opphavspersoner av honorarer fra innkjøpsordningen følger det som eravtalt i kontrakt mellom forlaget og de forskjellige opphavspersonene.

Innkjøprodningene for oversatt litteratur

Voksen (502 papirbøker + 40 e-bøker)
Format og målform Tilleggshonorar oversetter Forlag
Papirbok bokmål 25 % tillegg av avtalt honorar 100 000
Papirbok nynorsk 25 % tillegg av avtalt honorar 102 000
E-bok (tillegg) 10 000 (2 000 mva)
Barn og unge (502 papirbøker + 40 e-bøker)
Format og målform Tilleggshonorar oversetter Forlag
Papirbok bokmål 25 % tillegg av avtalt honorar 77 000
Papirbok nynorsk 25 % tillegg av avtalt honorar 79 000
E-bok (tillegg) 10 000 (2 000 mva)