Nasjonalbiblioteket

Bokhylla.no Nasjonalbiblioteket lanserte Bokhylla.no i 2009. Prosjektet går ut på at Nasjonalbiblioteket legger ut bøker utgitt i Norge i de fire tiårene 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene på internett. Opp til 50 000 av disse bøkene er opphavsrettslig beskyttet og legges ut etter avtale med Kopinor. Kopinor opptrer på vegne av rettighetshaverne. Kopinor har avtalelisens etter […]

Bokhylla.no

Nasjonalbiblioteket lanserte Bokhylla.no i 2009. Prosjektet går ut på at Nasjonalbiblioteket legger ut bøker utgitt i Norge i de fire tiårene 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene på internett. Opp til 50 000 av disse bøkene er opphavsrettslig beskyttet og legges ut etter avtale med Kopinor. Kopinor opptrer på vegne av rettighetshaverne. Kopinor har avtalelisens etter åndsverkloven §16a jf §36. Betaling for tilgjengeliggjøringen av materialet belastes ikke den enkelte internettbruker, men dekkes gjennom den kollektive avtalen som Kopinor har inngått med Nasjonalbiblioteket. Avtalen omhandler bare de verkene som er opphavsrettslig beskyttet.

Etter avtalen kan verkene gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets internettsider for brukere med norske IP-adresser. Materialet gjøres tilgjengelig som enkeltsider i digitalt format for lesing på skjerm. Brukerne kan gjøre søk i teksten og søke etter omslag, tittelside og innholdsfortegnelse, samt bla fram og tilbake mellom enkeltsider. Det er ikke lagt til rette for nedlasting eller utskrift av materialet før den opphavsrettslige vernetiden utløper.

Vi oppfordrer alle medlemsforlag til å gjøre seg kjent med Bokhylla.no ved blant annet å undersøke om forlaget har bøker som er omfattet av ordningen. Hvis forlaget ikke ønsker at spesielle titler vises på Bokhylla.no, kan forlaget gjennom Kopinor trekke ut enkeltverk (”opt out”). Denne retten til å trekke ut bøker fra visning kan medlemsforlag håndheve selv, eller gjennom å kontakte Forleggerforeningen som på vegne av medlemsforlaget kontakter Kopinor.