Samfunnsoppdraget

Forlagenes samfunnsoppdrag handler om å styrke ytrings- og trykkefriheten og arbeide mot sensur, arbeide for mangfold og for en miljøvennlig bokbransje.

Rammebetingelser

Forleggerforeningen jobber for å bevare og forbedre det norske litteraturpolitiske systemet. Les om bokavtalen, merverdifritak på bøker, bibliotekpolitikk og læremiddelpolitikk på denne siden.

Opphavsrett

Opphavsretten er en forutsetning for profesjonelt forleggeri og bokproduksjon. Forleggerforeningen arbeider for å styrke opphavsrettens stilling. Les mer på denne siden.

Læremiddelpolitikk

Gode rammbetingelser og rettferdige konkurransevilkår for produksjon av læremidler er viktig for utdanningen i landet vårt. Les om vårt arbeid på læremiddelområdet på denne siden.

Høringssvar

Forleggerforeningen er høringsinstans ved nye lovforslag og i andre saker. På denne siden finner du våre høringssvar og innspill.