Juridisk bistand

Forleggerforeningen yter juridisk bistand til medlemsforlagene. Rådgivningen er i stor utstrekning kostnadsfri.

Forleggerforeningen har inngått en rammeavtale med Bing Hodneland Advokatselskap DA ved advokat Mathias Lilleengen om levering av juridisk bistand i enkeltsaker og allmenne bransjespørsmål.

Det betyr at medlemsforlag kan kontakte advokat Lilleengen med juridiske spørsmål i tilknytning til forlagsvirksomheten.

Medlemsforlaget vil på foreningens regning få hjelp innenfor en ramme av inntil to timer for hver enkelt sak. Bistand utover dette vil bli fakturert etter avtale med medlemsforlaget, i henhold til advokatfirmaets lave timesatser.

Har du praktiske spørsmål om opphavsrett eller normalkontrakter?

På vår side med ofte stilte spørsmål (FAQ) finner du utfyllende svar på en rekke spørsmål om juridiske emner. Se mer her!

Kontaktinformasjon

Advokat Mathias Lilleengen
Bing Hodneland Advokatselskap DA

E-post: mal@binghodneland.no
Telefonnummer: 917 77 873

Besøksadresse: Bing Hodneland Advokatselskap DA, Fridtjof Nansens plass 4, 7. et.Oslo