Norsk litteratur på verdensscenen!

Norge skal i 2019 være hovedland under Bokmessen i Frankfurt, som er verdens største salgsmesse for bøker. Satsingen vil gi vår kultur, vår litteratur og våre forfattere massiv oppmerksomhet i Europa og i verden, og er en unik sjanse for norsk litteratur internasjonalt!

Hva er bokmessen i Frankfurt?

Bokmessen i Frankfurt er verdens viktigste møteplass for internasjonal bokbransje. Mer enn 7000 forlag, bokhandlere, oversettere, illustratører, trykkerier, filmprodusenter, interesseorganisasjoner, forfattere, produsenter av digitale tjenester og andre bransjeaktører fra mer enn hundre land møtes. De presenterer sine nyeste titler og produkter, diskuterer internasjonale bransjespørsmål og forhandler om oversettelses- og lisensrettigheter til litteratur.

Det organiseres en rekke foredrag, debatter, konferanser, lanseringer og møter. Organisasjoner som Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) har eget program for sine medlemmer.

Messens første tre dager er reservert internasjonale bokbransje. Så åpner messen for publikum. Mer enn 285 000 personer besøker messen i løpet av de fem dagene den varer. Bokmessen i Frankfurt har tradisjoner 500 år tilbake i tid.

Hvorfor er det viktig å være hovedland?

Å være hovedland under bokmessen i Frankfurt er en sjelden eksponeringsmulighet for den norske litteraturen. Satsingen vil gi vår kultur, vår litteratur og våre forfattere massiv oppmerksomhet i Europa og i verden. Tyskland er en svært viktig samarbeidspartner for Norge, og hovedlandssatsingen vil bidra til at vår tilstedeværelse og synlighet i det tyske markedet vil øke betraktelig. Bokmessen i Frankfurt gir også en unik tilgang til andre internasjonale markeder.

Under messen har hovedlandet en egen paviljong og et eget program med over 300 opplesninger, foredrag, debatter og konserter. Hovedlandets litteratur blir markedsført offensivt i Tyskland gjennom hele året. Bokmessen utarbeider markedsmateriell og står for markedsføringstiltak i hele Tyskland, det lages oversikter over oversatt litteratur fra hovedlandets språk, utstillinger over litteratur om hovedlandet og litteratur oversatt fra hovedlandets språk.

Norge som gjesteland i Frankfurt vil være et løft også for andre kulturuttrykk, og andre sektorer vil ha stor nytte av prosjektet. Flere bransjer vil kunne delta på selve messen og oppmerksomheten rundt Norge vil kunne bane vei for et tettere samarbeid også mellom norske aktører i ulike bransjer. Økt oppmerksomhet omkring Norge og norsk kultur og litteratur vil dessuten ha positiv virkning for turistsektoren.

Hva er erfaringene til tidligere hovedland?

Erfaringer fra tidligere hovedland viser at både litteraturen og kulturen forøvrig får et enormt løft, i flere år både før og etter selve bokmessen. Finland var hovedland i Frankfurt i 2014. De kan blant annet vise til over 7770 internasjonale presseoppslag i forbindelse med satsingen, og et rettighetssalg som har økt med over 60 %.

NORLAs hjemmesider kan du lese mer om erfaringer fra tidligere hovedland.

Organisasjon og fremdrift

Stortinget har nylig vedtatt å bevilge 30 millioner kroner til satsingen. Prosjektets totale budsjett er på 55 millioner kroner. Det er NORLA som koordinerer satsingen.

Les mer

Eksterne lenker