Utvalget for små forlag

Utvalget for små forlag representerer medlemsforlag som har en omsetning på inntil 20 millioner kroner, og målbærer interesser som er spesielle for disse forlagene. Utvalget legger til rette for at små forlag kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse.

Utvalget består av:

  • Martin Berdahl Aamundsen (leder), Kontur Forlag
  • Erik Ødemark, Bok Circus Forlag
  • Pål Sandbæk, Dreyers Forlag