Mål og visjon

Forleggerforeningens kjerneoppgaver er politisk påvirkningsarbeid i Norge og verden; bransjestatistikk, undersøkelser og analyse; avtaler og rammeverk; medlemservice.

Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og varamedlem(mer). Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen. Se dagens styre her.

Medlemsforlag

Her finner du en oversikt over medlemsforlagene til Forleggerforeningen med lenke til nettsted, og poststed.

Utvalg

Forleggerforeningen organiserer utvalg for en rekke ulike fagområder. På disse sidene kan du finne oversikt over utvalg og utvalgsmedlemmer.

Ansatte

Her finner du en oversikt over Forleggerforeningens ansatte med kontaktinformasjon.

Vedtekter

Vedtekter til Forleggerforeningen og Forleggerforeningens servicekontor kan lastes ned fra denne siden.

Årsrapporter

Forleggerforeningens årsberetninger kan lastes ned fra denne siden.

Samarbeidspartnere

Forleggerforeningen har et tett samarbeid med en rekke norske og internasjonale organisasjoner og institusjoner.

Oppnevninger

Her finner du en oversikt over oppnevninger av representanter fra Forleggerforeningen til verv i andre organisasjoner.