Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Edmund Austigard (leder), Det Norske Samlaget
Kamilla Simonnes (nestleder), Forlaget Manifest
Håkon Harket, Forlaget Press
Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm
Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag
Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Jorunn Sandsmark, Kagge Forlag
Anne Gaathaug, Papermoon
Tom Gaudland, Forlagshuset Vest

Marit Alette Utsi, Davvi Girji (1. vararepresentant)
Gerd Johnsen, Agenda Res Publica (2. vararepresentant)

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.