Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Edmund Austigard, leder (Det Norske Samlaget)
Kamilla Simonnes, nestleder (Forlaget Manifest)
Tom Gaudland (Forlagshuset Vest)
Anne Gaathaug (Papermoon)
Håkon Harket (Forlaget Press)
Alexander Even Henriksen (Bonnier Norsk Forlag)
Tom Harald Jenssen (Cappelen Damm)
Arne Magnus (Gyldendal Norsk Forlag)
Mads Nygaard (H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Tuva Ørbeck Sørheim (Kagge Forlag)

Marit Alette Utsi, 1. vararepresentant (Davvi Girji)
Gerd Johnsen, 2. vararepresentant (Agenda Res Publica)

Forleggerforeningens styre.

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.