Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og varamedlem(mer). Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Tom Harald Jenssen (leder), Cappelen Damm AS
Edmund Austigard (nestleder), Det Norske Samlaget AS
Anne Gaathaug, Gloria Forlag
Håkon Harket, Forlaget Press AS
Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag AS
Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Marianne Mangschou Rieber, Mangschou Forlag
Jorunn Sandsmark, J.M. Stenersens Forlag AS
Kamilla Simonnes, Forlaget Manifest
Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS

Tom Gaudland (1. vararepresentant), Commentum Forlag
Ellen Zickfeldt (2. vararepresentant), Vega Forlag

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.