Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Tom Harald Jenssen (leder), Cappelen Damm
Edmund Austigard (nestleder), Det Norske Samlaget
Anne Gaathaug, Gloria Forlag
Håkon Harket, Forlaget Press
Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag
Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Marianne Mangschou Rieber, Mangschou Forlag
Jorunn Sandsmark, Kagge Forlag
Kamilla Simonnes, Forlaget Manifest
Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag

Tom Gaudland (1. vararepresentant), Forlagshuset Vest
Elen Zickfeldt (2. vararepresentant), Vega Forlag

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.