Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Edmund Austigard (leder), Det Norske Samlaget
Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm
Anne Gaathaug, Gloria Forlag
Håkon Harket, Forlaget Press
Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag
Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Jorunn Sandsmark, Kagge Forlag
Kamilla Simonnes, Forlaget Manifest
Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag
Elen Zickfeldt, Vega Forlag

Tom Gaudland, Forlagshuset Vest (1. vararepresentant)
Jonas Forsang, Pilar Forlag (2. vararepresenentant)

 

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.