Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og varamedlem(mer). Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Tom Harald Jenssen (leder), Cappelen Damm AS
Edmund Austigard (nestleder), Det Norske Samlaget AS
Øivind Arneberg, Arneberg Forlag
Håkon Harket, Forlaget Press AS
Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag AS
Marianne Mangschou Rieber, Mangschou Forlag
Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS
Jorunn Sandsmark, J.M. Stenersens Forlag AS

Kamilla Simonnes (1. vararepresentant), Forlaget Manifest
Tom Gaudland (2.vararepresentant), Commentum Forlag

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.