Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Edmund Austigard (leder), Det Norske Samlaget
Kamilla Simonnes (nestleder), Forlaget Manifest
Tom Gaudland, Forlagshuset Vest
Anne Gaathaug, Papermoon
Håkon Harket, Forlaget Press
Alexander Even Henriksen, Bonnier Norsk Forlag
Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm
Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag
Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Tuva Ørbeck Sørheim, Kagge Forlag

Marit Alette Utsi, Davvi Girji (1. vararepresentant)
Gerd Johnsen, Agenda Res Publica (2. vararepresentant)

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.