Norsk Oversetterforening

Norsk Oversetterforening organiserer skjønnlitterære oversettere. Avtaler mellom Forleggerforeningen og Norsk Oversetterforening finner du i oversikten under.

Ny normalkontrakt gjeldende fra 1.1.2020

Gammel normalkontrakt

E-bøker 

Oversetterhonorar

Gjeldende normalsats frem til 1. juli 2019 er kr 211,06 per 1000 tegn med mellomrom.
Gjeldende normalsats fra 1. juli 2019 er kr 216,76, avrundet til kr 217 per 1.1.2020, per 1000 tegn med mellomrom.
Satsen blir justert 1.juli hvert år.