Norsk Oversetterforening

Norsk Oversetterforening organiserer skjønnlitterære oversettere. Avtaler mellom Forleggerforeningen og Norsk Oversetterforening finner du i oversikten under.

Ny normalkontrakt gjeldende fra 1.1.2020

Gammel normalkontrakt

E-bøker 

Oversetterhonorar

Gjeldende normalsats frem til 1. juli 2022 er kr 226,- per 1000 tegn med mellomrom.
Gjeldende normalsats fra 1. juli 2022 er kr 233,-  per 1000 tegn med mellomrom.
Satsen blir justert 1.juli hvert år.