Norsk Oversetterforening

Norsk Oversetterforening organiserer skjønnlitterære oversettere. Avtaler mellom Forleggerforeningen og Norsk Oversetterforening finner du i oversikten under.

Normalkontrakt

E-bøker 

Oversetterhonorar

Gjeldende normalsats frem til 1. juli 2017 er kr 199,63 per 1000 tegn med mellomrom.
Gjeldende normalsats fra 1. juli 2017 er kr 205,12 per 1000 tegn med mellomrom.