Utvalg

Forleggerforeningen organiserer utvalg for en rekke ulike fagområder. Utvalgene består av representanter fra medlemsforlagene, og fungerer som rådgivende organ for styret. Noen av utvalgene har også en operativ rolle i organiseringen av foreningens arrangementer.

For utvalgsmedlemmene er dette en arena hvor de kan dele erfaringer, være med på å utforme Forleggerforeningens politikk og få bedre innsikt i bransjens muligheter og utfordringer. Utvalgsmøtene finner som regel sted i Forleggerforeningens lokaler.

Oversikt over utvalgene våre finner du på sidemenyen til venstre.

 

Om utvalgene i foreningens vedtekter

Vedtektene for Forleggerforeningen § 17 omhandler bestemmelser for økonomiutvalget, læremiddelutvalget og andre utvalg. Vedtektene finner du her.