Undersøkelser og rapporter

Disse er utført av eller på oppdrag for Forleggerforeningen.

Undersøkelser

Forleggerforeningen samarbeider med Bokhandlerforeningen om Leserundersøkelsen annet hvert år.

Leserundersøkelsen 2022 – gjennomført for Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen

Leserundersøkelsen 2022 med bakgrunnstall – gjennomført for Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen

Leserundersøkelsen 2020
Leserundersøkelsen 2020 – oppsummering av funn

Leserundersøkelsen 2018
Leserundersøkelsen 2018 – oppsummering av funn

Leserundersøkelsen 2016
Leserundersøkelsen 2014

 

Rapporter og utredninger

Utviklingstrekk i bokmarkedet

Analysen av utviklingstrekk i bokmarkedet er bestilt av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, og utført av den uavhengige konsulenten Erik Myhre.

Utviklingstrekk i bokmarkedet

Strømmemarkeder og litteraturpolitikk

Terje Colbjørnsens notat «Strømmemarkeder og litteraturpolitikk» tar for seg status på strømmetjenester, markedet og forretningsmodeller.

Colbjørnsen: Strømmemarkeder og litteraturpolitikk

Boklover i Europa

Til regjeringens arbeid med å utvikle en ny boklov har Forleggerforeningen fått utarbeidet ulike analyser og rapporter. Helge Rønning og Tore Slaattas rapport gir en oppdatert gjennomgang av boklover i Europa. Herunder også nyere utviklingstrekk i europeisk bokbransje, og hvordan utfordringer i bokbransjen henger sammen med litteraturpolitikken.

Rønning og Slaatta DnF

Kulturdepartementet om bokmarkedet

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementer har Menon Economics, i samarbeid med TSL Analytic og forskerne Tore Slaatta, Helge Rønning og professor Erling Hjelmeng, gjennomført en utredning av unntaket fra konkurranselovens §10 som gjelder for samarbeid ved omsetning av bøker.

Unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Rapporter om den internasjonale bokbransjen

State of Publishing-rapportene er utarbeidet av Forleggerforeningen i samarbeid med IPA, opprinnelig til verdenskongressen som var planlagt på Lillehammer i mai 2020. Rapportene ble i stedet lansert på den digitale Frankfurt-messen i oktober 2020.

Rapportene utreder sentrale problemstillinger for nasjonal og internasjonal forlagsbransje: Hvordan kan vi som forleggere bidra til arbeidet med FNs bærekraftsmål? Hva er status for Freedom to Publish internasjonalt? Hvilken utvikling i lesevaner og lesetrender ser vi? Hvilke politiske virkemidler er sentrale i internasjonal litteraturpolitikk? Hvor går utviklingen når det gjelder dgitalisering av læremidler, og hvordan er forholdet mellom tradisjonelle læremidler og digitale ressurser?Hva er status for global copyrightlovgiving?

Klikk her for å lese mer og laste ned rapportene.

Utredning om merverdiavgift

Oslo Economics gjorde i 2014 en utredning om konsekvensene av lik merverdiavgift på papirbøker og e-bøker. Utredningen ble gjort på vegne av Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Oslo Economics 2014: Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Det digitale bok-Norge

Forleggerforeningen gjorde i 2012 en kartlegging av status på det digitale området og oppsummerte planene som da fantes hos foreningens medlemmer om framtidig digitalisering.

Første rapport: Digitale veier til leserne, 19. mars 2012
Andre rapport, som innspill til Digit-utvalget, 6. juni 2012
Tredje rapport, 17. desember 2012

Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

I 2005 oppnevnte Forleggerforeningen, Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en gruppe som skulle utrede «kildebruk i allmenne historiske fremstillinger». Utredningen fikk navnet «God skikk – om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske fremstillinger».

God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger.