Undersøkelser og rapporter

Disse er utført av eller på oppdrag for Forleggerforeningen.

Undersøkelser

Forleggerforeningen samarbeider med Bokhandlerforeningen om Leserundersøkelsen annet hvert år.

Leserundersøkelsen 2020
Leserundersøkelsen 2020 – oppsummering av funn

Leserundersøkelsen 2018
Leserundersøkelsen 2018 – oppsummering av funn

Leserundersøkelsen 2016
Leserundersøkelsen 2014

 

Rapporter og utredninger

Utredning om merverdiavgift

Oslo Economics gjorde i 2014 en utredning om konsekvensene av lik merverdiavgift på papirbøker og e-bøker. Utredningen ble gjort på vegne av Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Oslo Economics 2014: Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Det digitale bok-Norge

Forleggerforeningen gjorde i 2012 en kartlegging av status på det digitale området og oppsummerte planene som da fantes hos foreningens medlemmer om framtidig digitalisering.

Første rapport: Digitale veier til leserne, 19. mars 2012
Andre rapport, som innspill til Digit-utvalget, 6. juni 2012
Tredje rapport, 17. desember 2012

Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

I 2005 oppnevnte Forleggerforeningen, Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en gruppe som skulle utrede «kildebruk i allmenne historiske fremstillinger». Utredningen fikk navnet «God skikk – om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske fremstillinger».

God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger.