Undersøkelser og rapporter

Disse er utført av eller på oppdrag for Forleggerforeningen.

Undersøkelser

Forleggerforeningen samarbeider med Bokhandlerforeningen om Leserundersøkelsen annet hvert år.

Leserundersøkelsen 2020
Leserundersøkelsen 2020 – oppsummering av funn

Leserundersøkelsen 2018
Leserundersøkelsen 2018 – oppsummering av funn

Leserundersøkelsen 2016
Leserundersøkelsen 2014

 

Rapporter og utredninger

Rapporter om den internasjonale bokbransjen

State of Publishing-rapportene er utarbeidet av Forleggerforeningen i samarbeid med IPA, opprinnelig til verdenskongressen som var planlagt på Lillehammer i mai 2020. Rapportene ble i stedet lansert på den digitale Frankfurt-messen i oktober 2020.

Rapportene utreder sentrale problemstillinger for nasjonal og internasjonal forlagsbransje: Hvordan kan vi som forleggere bidra til arbeidet med FNs bærekraftsmål? Hva er status for Freedom to Publish internasjonalt? Hvilken utvikling i lesevaner og lesetrender ser vi? Hvilke politiske virkemidler er sentrale i internasjonal litteraturpolitikk? Hvor går utviklingen når det gjelder dgitalisering av læremidler, og hvordan er forholdet mellom tradisjonelle læremidler og digitale ressurser?Hva er status for global copyrightlovgiving?

Klikk her for å lese mer og laste ned rapportene.

Utredning om merverdiavgift

Oslo Economics gjorde i 2014 en utredning om konsekvensene av lik merverdiavgift på papirbøker og e-bøker. Utredningen ble gjort på vegne av Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Oslo Economics 2014: Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Det digitale bok-Norge

Forleggerforeningen gjorde i 2012 en kartlegging av status på det digitale området og oppsummerte planene som da fantes hos foreningens medlemmer om framtidig digitalisering.

Første rapport: Digitale veier til leserne, 19. mars 2012
Andre rapport, som innspill til Digit-utvalget, 6. juni 2012
Tredje rapport, 17. desember 2012

Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

I 2005 oppnevnte Forleggerforeningen, Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en gruppe som skulle utrede «kildebruk i allmenne historiske fremstillinger». Utredningen fikk navnet «God skikk – om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske fremstillinger».

God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger.