Gjeninnfør Bokloven av 2013

Dagens Bokavtale, som blant annet gir forlagene anledning til å fastsette prisen på nye bøker (fastpris), løper til ny forskrift er fastsatt. Ny forskrift har vært på høring, og vesentlige endringer i fastprisens innretning ble foreslått. Fastprisen og de andre bestemmelsene i Bokavtalen er viktige virkemidler i forlagenes arbeid med å oppfylle de litteraturpolitiske målene.

Bokavtalen har dispensasjon fra konkurranselovens § 10. I stedet for stadig kortvarige avtaler med unntaksbestemmelser ønsker Forleggerforeningen at bestemmelsene i Bokavtalen videreføres i en Boklov, og at Bokloven av 2013 gjeninnføres.

Vil du vite mer om Bokavtalen og fastpris?

Bokavtalen er en bransjeavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Den skal legge til rette for å styrke bøkenes og boklesingens posisjon i Norge. Bokavtalen inneholder blant annet bestemmelser om fastpris for nye skjønnlitterære og faglitterære bøker. Les mer om Bokavtalen og fastpris her.

Les mer

Eksterne lenker