Allmennbokutvalget

Allmennbokutvalet forebereder og behandler saker som gjelder utgivelser for allmennmarkedet (sak- og skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne). Utvalget holder kontakt med sentrale samarbeidspartnere og løyvende myndigheter, og synliggjør aktiviteten i de fora det er naturlig.

Allmennbokutvalget består av:

Einar Ibenholt (leder), Gyldendal Norsk Forlag AS
Kari J. Spjeldnæs, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Astrid de Vibe, Pax Forlag AS
Håkon Kolmannskog, Det Norske Samlaget
Ingeri Engelstad, Forlaget Oktober AS
Tine Kjær, Cappelen Damm AS
Knut Ola Ulvestad, Font Forlag