Allmennbokutvalget

Allmennbokutvalet forebereder og behandler saker som gjelder utgivelser for allmennmarkedet (sak- og skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne). Utvalget holder kontakt med sentrale samarbeidspartnere og løyvende myndigheter, og synliggjør aktiviteten i de fora det er naturlig.

Allmennbokutvalget består av:

  • Einar Ibenholt (leder), Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Per Nordanger, Spartacus Forlag
  • Håkon Kolmannskog, Det Norske Samlaget
  • Ingeri Engelstad, Forlaget Oktober AS
  • Tine Kjær, Cappelen Damm AS
  • Sverre Henmo, H. Aschehoug & Co