Nyheter

Kortlisten til IPAs ytringsfrihetspris

Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) offentliggjorde i dag kortlista til sin ytringsfrihetspris Prix Voltaire. Blant kandidatene finner vi Evrensel Publishing House som ble nominert av Den norske Forleggerforeningen tidligere i år. Prisen deles ut av Freedom to Publish Comittee, som ledes av Kristenn Einarsson, under bokmessa i Gøteborg.

Bransjestatistikken 2016 lansert

Forleggerforeningen lanserte i dag bransjestatistikken over det norske bokmarkedet i 2016. Den viser en stabil trend og fortsatt stor omsetning i det norske bokmarkedet. Allmennmarkedet viser samme stabile utvikling som totalmarkedet – en svak økning på 0,8 % fra 2015. Skolebokmarkedet viser en liten nedgang, mens fagbokmarkedet viser en liten oppgang.

En grønnere bokbransje – regnskogstømmer og bokproduksjon

Hvilket ansvar og hvilke muligheter har vi som forlag for en bærekraftig bokproduksjon? I 2016 satte Forleggerforeningen ned en arbeidsgruppe som har sett på dette, og målet er å utarbeide en felles bransjestandard for medlemsforlag. Som et ledd i dette arbeidet ble det 27. april arrangert et seminar med innledere fra miljøorganisasjoner, produksjonsleddet og internasjonale interesseorganisasjoner.

Presentasjon av juridisk utvalg

Forleggerforeningen har til sammen 10 utvalg som jobber med politikkutvikling, er rådgivende organ og følger opp løpende saker innenfor sine områder. Denne uken møter vi juridisk utvalg, presentert ved leder i utvalget, Kristin Jobraaten.