Nyheter

Erklæring: opphavsrett i EU

I forbindelse med EUs opphavsrettserform har Den europeiske forleggerforeningen utarbeidet en erklæring som oppfordrer til et sterkt vern av opphavsretten. Erklæringen ble overlevert i forbindelse med at de europeiske kulturministere besøkte bokmessen i Frankfurt.

Bokmessen i Frankfurt

Norske forlag er godt representert under bokmessen i Frankfurt, og har også i år en stor fellesstand. Den norske standen har plass  A53 i hall 5. Mottagelsen på den norske standen er torsdag 12. oktober kl. 17.00. En oversikt over alle som deltar på messen finner du her.: Present at The Frankfurt Book Fair 2017.

Phishing-sider og opphavsrettskrenkelser på internett

Det dukker med jevne mellomrom opp ulike svindelnettsider som oppgir å tilby norske e-bøker for gratis eller svært billig nedlasting. Ofte er dette rene svindelsider (såkalt phishing) som ikke faktisk legger ut bøker, hvor man som regel ikke kan finne e-bøker eller annet reelt innhold, selv om det ser slik ut for kundene. Andre ganger kan det være lagt ut hele deler av bøker. Dersom dere oppdager slike sider anbefaler vi at dere tar kontakt med oss.