Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i forlagsbransjen

I alle bransjer forekommer maktmisbruk og trakassering, litteraturbransjen er ikke noe unntak.

Forleggerforeningen har tatt initiativ til en felles kartlegging med skribentorganisasjonene. Resultatene fra kartleggingen skal vi bruke til å utvikle felles tiltak som kan virke på kort og lang sikt. Dette innebærer blant annet kartlegging av risikofaktorer, etablering av gode varslingsrutiner, et mottaksapparat som håndterer aktuelle hendelser og forebyggende arbeid.

Vi vet det allerede gjøres mye i mange av forlagene, og de erfaringene vil vi gjerne bygge videre på for hele bransjen.

Seksuell trakassering er forbudt ved lov

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillings- og diskrimineringslovens § 13. Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes og beskrives slik:

  1. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarerom kropp, utseende eller privatliv.
  2. Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning avseksuelle bilder, blotting og liknende.
  3. Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk.

Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.

Har du opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering? Si ifra!

Trenger du råd eller vil vite mer?

Vi skal lage gode verktøy for våre medlemmer, men inntil vi har fått det på plass kan du: