Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i forlagsbransjen

Maktmisbruk og trakassering forekommer i alle bransjer. Litteraturbransjen er ikke noe unntak.

I 2021 ble omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen kartlagt. Resultatene avdekket at #metoo har aktualitet også her: Fire prosent av de spurte sa at de hadde opplevd trakassering eller overgrep de siste to årene. I alt hadde nesten tre av ti opplevd uønsket adferd lenger tilbake i tid. Unge kvinner var de mest utsatte.

I februar 2022 lanserte ti bransjeorganisasjoner fra litteraturfeltet anbefalinger for både varslingsrutiner og hvordan varsler om trakassering og overgrep skal håndteres. 

Verktøykassen utgjør rutiner for hvor og hvordan ansatte, forfattere, frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kan henvende seg og få hjelp og støtte i trakasseringssaker. Det har også blitt utarbeidet et sett retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i bransjen.

Her finner du retningslinjer, varslingsrutiner og veiledninger:

Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering og trakassering i litteraturbransjen

Instruks for håndtering av varsler

Retningslinjer for varsling i bokbransjen

Veiledning for selvstendig næringsdrivende og frilansere i litteraturbransjen

Har du opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering? Si ifra!

I litteraturbransjen er det mange situasjoner som involverer økt risiko for seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk. For mange som jobber frilans og som selvstendig næringsdrivende kan det være vanskelig å varsle i frykt for å ødelegge fremtidige karrieremuligheter, og i mange situasjoner kan det være vanskelig å vite hvem du kan henvende deg til og hva de kan gjøre.

For ansatte finnes det litt klarere kjøreregler for hvordan man går frem i varslingssaker. Arbeidsgiver har plikt til å skape et trygt arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven, samt plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering, trakassering mv. etter likestillings- og diskrimineringsloven. I arbeidsmiljøloven finnes det regler for rutiner og prosedyrer ved varsling.

  • Alle kan ta kontakt med Balansekunst sin rådgivningstelefon. Det er gratis, og du kan være anonym. Her vil du få hjelp til å finne ut av hvordan du går frem videre. Balansekunst har også laget veilederen «hva gjør jeg hvis jeg opplever seksuell trakassering?» Forleggerforeningen er medlem i Balansekunst.
  • Alle kan drøfte saken sin anonymt og gratis med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet gir råd og veiledning per telefon, brev eller digital postkasse. Dialogen er uforpliktende.
  • Alle saker kan klages inn til Diskrimineringsnemnda. Diskrimineringsnemnda vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Om du vurderer å klage inn saken din, kan du drøfte saken med Diskrimineringsombudet først.

Seksuell trakassering er forbudt ved lov

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillings- og diskrimineringslovens § 13. Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes og beskrives slik:

  1. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarerom kropp, utseende eller privatliv.
  2. Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning avseksuelle bilder, blotting og liknende.
  3. Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk.

Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.