Avtaler

Norske forlag inngår i forbindelse med bokutgivelser avtaler med forskjellige bidragsytere som forfattere, illustratører og oversettere. På denne siden finner du våre kollektive avtaler.

Juridisk bistand

Juridiske spørsmål? Forleggerforeningen yter juridisk bistand til medlemsforlagene i enkeltsaker og allmenne bransjespørsmål.