Mammutsalget 2022

Hva er Mammutsalget? Mammutsalget er en årlig begivenhet i bokhandelen hvor leseglade bokkjøpere kan velge blant mer enn 800 kvalitetstitler innen mange kategorier. Over 1. millioner bøker er tilgjengelig! Mammutsalget er bokbransjens kanskje mest kjente salg; 75 prosent av befolkningen har hørt om Mammuten (Ipsos 2019). Mammutsalget bygger på en tradisjon som går over 130 år tilbake. I 1964 ble Mammutnavnet lansert, men ingen vet sikkert hvor navnet kommer fra. Salget foregår primært i de fysiske bokhandlene, men det er også mulig å bestille mammutbøker på bokhandlenes nettsider. Salget arrangeres av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap, og deltagelse på Mammut er forbeholdt Forleggerforeningens medlemmer.  

Jobber du i forlag og trenger praktisk informasjon om Mammut 2022?

Klikk her.

Viktig informasjon om Mammutsalget 2022

Vi er glade for at mange forlag har meldt seg på Mammut 2022 uten å helt vite hvordan markedsføring og eksponering av titler blir. Det blir et økt digitalt fokus, og vi har tro på at dette vil styrke merkevaren Mammut og bidra til at salget når ut til nye kundegrupper, samtidig som at salget vil bli godt eksponert for trofaste mammutkunder.

Mammutsalget er fortsatt årets desidert viktigste og største boksalg. Med flere boksalg året igjennom og en noe nedadgående trend for Mammut de seneste årene, er det nødvendig å videreutvikle Mammutsalget for å sikre at det fortsatt er et attraktivt salg.

Det er derfor gjort noen endringer i Mammutkampanjen: felles papirkatalog bortfaller (de øvrige felles markedsføringstiltakene vil bestå), minsteopplagskravet er redusert fra 500 til 300 eksemplarer, og hele bestillingsperioden er flyttet fra november til januar.

Kjedene varsler at de forsterker sin digitale satsning på Mammut, og vil i egne informasjonsmøter presentere planen de har for eksponering av alle titler som er med på Mammutsalget. Dette skjer i midten av januar. Vi kommer tilbake til dato når dette er bestemt. Bortfall av mammutavis i papirform betyr reduksjon av påmeldingsavgift per tittel.

Påmeldingsavgift per tittel i 2021 var kr 2.151 og er estimert til å bli ca. kr 1.500 for 2022-kampanjen.

Dette får du når forlaget er meldt på:

  • Markedsføring av din tittel i en felles digital katalog under Mammutlogoen
  • Like offensiv markedsføring av Mammutkampanjen som tidligere: Annonsering i papiraviser, på nettsider, i alle SoMe kanaler, i radio, store bannere som henger i gatene, og ellers tydelige plakater og materiell i alle butikker som deltar.

Her er endringene oppsummert:

  • Minsteopplag for påmelding av tittel er redusert fra 500 til 300 eksemplarer. Dette vil for mange bety at de ikke behøver trykke nye opplag (innsparing)
  • Digital katalog erstatter mammutavis i papirformat. Dette innebærer at påmeldingsavgiften per tittel blir redusert og forlagene sparer arbeidet med å lage tekst per tittel til avisen.
  • Bestilling av hovedordre til bokhandel er flyttet fra november til januar og følger sentralenes ordinære rutiner for kampanjer. Dette betyr at prosjektperioden blir kortere og mer konsentrert.

Effekten av endringene i Mammutsalget 2022 vil bli nøye målt og evaluert. Har du spørsmål, ta kontakt på hege@forleggerforeningen.no eller anne@forleggerforeningen.no.

Mammutsalgets prosjektleder er Anne Jorunn Skogøy.