Juridisk utvalg

Utvalget behandler i saker av juridisk karakter. Det kan være saker som blir reist av enkeltforlag, spørsmål i tilknytning til lovgivning eller internasjonale spørsmål.

Juridisk utvalg består av:

  • Sturla Torkildsen (leder), Universitetsforlaget
  • Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS
  • Anne Heidenreich, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Ester Moen, Cappelen Damm AS
  • Gunnar Totland, Solum Bokvennen

En presentasjon av utvalget ved Kristin Jobråten, i april 2017, kan leses her.