Ytringsfrihetsutvalget

Ytringsfrihetsutvalget arbeider med ytrings- og trykkefrihetens kår i Norge og utlandet. Utvalget er ansvarlig for Forleggerforeningens etikkseminarer og de har utarbeidet Forleggerforeningens sett med etiske refleksjoner i tilknytning til sakprosautgivelser.

Ytringsfrihetsutvalget består av:

  • Eirik Bø (leder), Pelikanen forlag
  • Anders Heger, Cappelen Damm AS
  • Trygve Riiser Gundersen, Forlaget Press
  • Kari Marstein, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Hege Gundersen, Universitetsforlaget
  • Åse Ryvarden, H. Aschehoug & Co

Les også