Brageprisen

Brageprisen deles ut for å fremme litterær kvalitet og øke interessen for bøker. Prisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen med Forleggerforeningen som sekretariat.

Om Brageprisen

Brageprisen deles ut i slutten av november eller begynnelsen av desember hvert år. Prisen består av en statuett laget av kunstneren Børre Larsen og et pengebeløp på kr 75.000,-. Den deles ut i fire kategorier:

  1. Skjønnlitteratur
  2. Barne- og ungdomsbøker
  3. Sakprosa
  4. Åpen klasse (varierer hvert år)

Det deles også ut en hederspris.

Det nomineres fire kandidater i hver klasse.

Stiftelsen Den norske Bokprisen

Stiftelsen ble etablert i 1992 og har til formål å utbre interessen for god skriftkultur, blant annet ved årlig utdeling av Brageprisen. Stiftelsen ledes av et styre, og et bredt sammensatt Brageråd tar hånd om de praktiske sidene ved prisutdelingen. Det er Bragerådet som tar hånd om utarbeidelse av vurderingskriterier, oppnevning av juryer, elektorforsamling og andre praktiske forhold vedrørende prisutdelingen. Rådet består av representanter fra praktisk talt hele bok-Norge.

Praktiske spørsmål?

Da må du ta turen inn på Brageprisens egne nettsider. Der finner du informasjon om alt fra påmelding av titler og innsending av bøker til klasser og jurieringskriterier. På Brageprisens nettsider er det også oversikter over tidligere nominerte og vinnere.

Daglig leder for Brageprisen er Siri Ekestad Bauge.