Oppnevninger

Her finner du en oversikt over oppnevninger av representanter fra Forleggerforeningen til verv i andre organisasjoner.

NORLA, senter for norsk litteratur i utlandet Styret Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co
Heidi Austlid, Forleggerforeningens administrasjon
Faglig råd for skjønnlitteratur Ingeri Engelstad, Forlaget Oktober
Faglig råd for faglitteratur Sverre Tusvik, Det Norske Samlaget
Universitets- og høyskolerådet
Lærebokutvalget for høyere utdanning Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm, (varaordfører)
Hege Gundersen, Universitetsforlaget (vararepresentant)
Kopinor Representantskap Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm
Hege Gundersen, Universitetsforlaget (vararepresentant)
Hovedstyret Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag
Fordelingsnemnda Anders Skogvold, Cappelen Damm (leder)
Valgkomite Bjørn Smith-Simonsen, Pax
NORWACO Styret Ann-Kristin Vasseljen, Lydbokforlaget
Fagskolen for bokbransjen Styret Jan-Frode Brenna-Hansen, Gyldendal Norsk Forlag,
Anne Perstølen, Forleggerforeningens administrasjon
Lillehammer litteraturfestival Rådet Kristenn Einarsson, Forleggerforeningens administrasjon
Norsk barnebokinstitutt Rådet Hege Randen, Cappelen Damm
Sverre Henmo, H. Aschehoug & Co (vararepresentant)
Foreningen !les Styret Brynjulf Jung Tjønn, Det Norske Samlaget
Leser søker bok Styret Nina Méd, Gyldendal Norsk Forlag
Rettighetsalliansen Styret Anne Heidenreich, Gyldendal Norsk Forlag