Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund arbeider for skuespillernes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser. Avtale mellom Forleggerforeningen og Norsk skuespillerforbund finner du i oversikten under.

Innlesing av lydbok

Avtale om innlesing av lydbok av 29. august 2011

Honorar

Minstesats fra 1. juli 2021 er kr 1645,90 per netto innlest time (slik den avspilles på CD eller lydfil).
Minstesats fra 1. juli 2019 er kr 1578,80 per netto innlest time (slik den avspilles på CD eller lydfil).
Minstesats fra 1. juli 2017 var kr 1514,60 per netto innlest time.
Minstesats fra 1. juli 2015 var kr 1433,- per netto innlest time.