Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund arbeider for skuespillernes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser. Avtale mellom Forleggerforeningen og Norsk skuespillerforbund finner du i oversikten under.

Innlesing av lydbok

Avtale om innlesing av lydbok av 29. august 2011

Honorar

Minstesats fra 1. juli 2015 er kr 1433,- per netto innlest time (slik den avspilles på CD eller lydfilen)