Den norske Bokhandlerforening

Bokhandlerforeningen er interesseorganisasjonen for bokhandler. På denne siden finner du avtaler som er inngått mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Bokavtalen

Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon i Norge. Bokavtalen inneholder bestemmelser om abonnementsordninger og bokgrupper. Du kan lese mer om innoldet i og formålet med Bokavtalen her.

Handelsbetingelser og kredittrutiner

Forleggerforeningen kredittovervåker bokhandler og gjennomfører felles purring og inkasso på vegne av medlemsforlagene. Ved manglende betaling iverksettes det stans i all levering til bokhandelen.

Vi innhenter bankgarantier fra alle bokhandler som er medlemmer i Bokhandlerforeningen (godkjente bokhandler). Ved  manglende betaling, konkurser o.l. realiseres bokhandlens bankgaranti, og midlene fordeles mellom medlemsforlagene.

Er du bokhandler og har praktiske spørsmål om handelsbetingelser og kredittrutiner?

Ta en titt på denne siden!