Statistikk

Forleggerforeningen utarbeider månedlig salgsstatistikk, årlig norsk bransjestatistikk, læremiddelstatistikk og ukentlig skolebokstatistikk. På denne siden kan du laste ned de siste statistikkene våre, og lese mer om dem.

Månedsstatistikk

Forleggerforeningen innhenter månedlige salgstall fra distribusjonssentralene og sammenfatter dem.

Last ned månedsstatistikken per november 2021
Last ned månedsstatistikken per oktober 2021
Last ned månedsstatistikken per september 2021
Last ned månedsstatistikken per august 2021
Last ned månedsstatistikken per juli 2021
Last ned månedsstatistikken per juni 2021
Last ned månedsstatistikken per mai 2021
Last ned månedsstatistikken per april 2021
Last ned månedsstatistikken per mars 2021
Last ned månedsstatistikken per februar 2021
Last ned månedsstatistikken per januar 2021
Last ned månedsstatistikken per desember 2020

Kvartalsvis rapport for allmennmarkedet inklusive strømming

Forleggerforeningen innhenter kvartalsvise salgstall fra distribusjonssentralene og strømmeleverandørene og sammenfatter disse.

Kvartalsvis salgsstatistikk Q3 2021
Kvartalsvis salgsstatistikk Q2 2021
Kvartalsvis salgsstatistikk Q1 2021
Kvartalsvis salgsstatistikk Q4 2020

Den norske bransjestatistikken

Forleggerforeningen utarbeider årlig en bransjestatistikk over bokmarkedet i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til forlag som ikke er medlemmer av foreningen bygger dels på innrapporterte tall, dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag.

Last ned bransjestatistikken for 2020
Last ned bransjestatistikken for 2019
Last ned bransjestatistikken for 2018
Last ned bransjestatistikken for 2017
Last ned bransjestatistikken for 2016
Last ned bransjestatistikken for 2015
Last ned bransjestatistikken for 2014

Læremiddelstatistikk

Forleggerforeningen utarbeider årlig læremiddelstatistikk basert på tall fra bransjestatistikken. Læremiddelstatistikken inneholder omsetningstall per fag og nivå/trinn for grunnskole og videregående skole. Statistikken for videregående skole viser også omsetningstall per studieretning. Læremiddelstatistikken finner du i det siste kapittelet i bransjestatistikken.

Ønsker du tidligere statistikk? Ta kontakt med Anne Perstølen.

Ukentlig skolebokstatistikk

Ukentlig oversikt over fakturert omsetning og ordrereserve for skolebøker (bokgruppe 1). Oversiktene publiseres fra ca 1.juni til ca 1.oktober hvert år.

Last ned ukesstatistikken per uke 38 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 37 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 36 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 35 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 34 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 33 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 32 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 31 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 30 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 29 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 28 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 27 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 26 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 25 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 24 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 23 2021
Last ned ukesstatistikken per uke 22 2021

Leter du etter eldre statistikker?

 

Du kan få dem tilsendt. Kontakt Anne Perstølen.