Den norske Forfatterforening

Den norske Forfatterforening organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker. Avtaler mellom Forfatterforeningen og Forleggerforeningen finner du i oversikten under.

Skjønnlitterære bokutgivelser

Billigbøker

Lydbøker

E-bøker

Antologier

Det var tidligere enighet om satser for bruk av litterært stoff til lesebokantologier: Bestemmelse om litterært stoff til lesebokantologier. Til tross for at avtalen ikke er videreført, anbefales følgende satser for tidsrommet 1. januar 2022 – 31. desember 2023.

Kr 326,- pr. normalside lyrikk pr. 1 000 eksemplarer (En normalside lyrikk tilsvarer 32 verselinjer).
Kr 162,50 pr. normalside prosa pr. 1 000 eksemplarer (En normalside prosa tilsvarer ca. 2000 anslag).

Antologisatsene justeres i januar annet hvert år med utgangspunkt i konsumprisindeksen for desember.