Avtaler

Norske forlag inngår i forbindelse med bokutgivelser avtaler med forskjellige bidragsytere som forfattere, illustratører og oversettere. Disse gruppenes bidrag er som regel vernet etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2.

Opphavsretten gir skaperen økonomiske og ideelle rettigheter når verket utnyttes. Opphavsmannen har etter lovens § 2 enerett til å framstille eksemplar av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, enten selv eller gjennom avtale med andre. Derfor må forlag inngå avtale om overdragelse av opphavsmannens økonomiske interesser.

Forleggerforeningen har inngått avtaler med blant annet Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Felles for alle disse avtalene er at Forleggerforeningens medlemsforlag er forpliktet til å bruke en normalkontrakt med tilhørende honorarbestemmelser overfor forfattere og oversettere som ønsker normalkontrakten og er medlemmer av de organisasjonene avtalene er inngått med.

Du finner alle våre avtaler i menyen til venstre, sortert etter avtalepart.

Kontaktinformasjon

Advokat Mathias Lilleengen
Bing Hodneland Advokatselskap DA

E-post: mal@binghodneland.no
Telefon: 917 77 873

Besøksadresse: Bing Hodneland Advokatselskap DA, Fridtjof Nansens plass 4, 7. et.Oslo