Markedsutvalget

Markedsutvalget vedtar markedsplan for Forleggerforeningen og står for gjennomføring og koordinering av ulike markedsføringstiltak (som for eksempel fagdagen for markedsansatte). Utvalget rådgir styret i markedsspørsmål.

Markedsutvalget består av:

  • Kjersti Myre (leder), H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
  • Anne Liv Hovda Tresselt , Det Norske Samlaget
  • Anne Helene Liebenberg, Cappelen Damm AS
  • Torgeir Husby, Forlaget Press AS
  • Raymond Vik, Kagge Forlag
  • Harald Ofstad Fougner, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Marie Lexow, Memo Forlag