Markedsutvalget

Markedsutvalget vedtar markedsplan for Forleggerforeningen og står for gjennomføring og koordinering av ulike markedsføringstiltak (som for eksempel fagdagen for markedsansatte). Utvalget rådgir styret i markedsspørsmål.

Markedsutvalget består av:

  • Anne Helene Liebenberg (leder), Cappelen Damm AS
  • Anne Liv Hovda Tresselt , Det Norske Samlaget
  • Kjersti Myre, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS
  • Torgeir Husby, Forlaget Press AS
  • Raymond Vik, Kagge Forlag
  • Jan-Frode Brenna-Hansen, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Gine Jonassen, Res Publica