Markedsfagdag 2020

  • 5. februar
  • kl. 13.00 - 16.00
  • Hamsunsalen i Gyldendalhuset

Bli med på en interessant og lærerik dag med faglig påfyll fra kl 13.00 til 16.00 i Hamsunsalen i Gyldendalhuset.

Program:

Bokhandlerne
Hva kjennetegner en god forlagsansatt sett med bokhandlerøyne? Et panel bestående av tre erfarne bokhandlere som forteller hva forlag bør gjøre mer av – og mindre av. Temaer fra e-post og nyhetsbrev til ringing og butikkbesøk tas opp.

Forfatterne
Hvordan har bokbransjen endret seg sett med forfatterøyne? Tre erfarne forfattere forteller hvordan forfatterrollen har endret seg de siste 10-20 årene. Forventer forlagene noe annet av forfatterne nå enn før? Forventer leserne noe annet enn før?

Eksterne
Foredragsholdere utenfor bokbransjen gir oss innsikt i relevante temaer. Blant temaene er TikTok og Youtube, hvordan Nationaltheatret endret strategi for å selge teaterbilletter, og hvordan best jobbe mot media.

kl. 16:00 Vi går over Sehesteds plass til Aschehoug for pizza og drikke.

kl. 20:00 Slutt for dagen

Markedsfagdagen er åpen for alle ansatte i medlemsforlag og koster kr 350,- per person.

Meld deg på nå: