Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har ansvar for kultursaker, og er avtalepart i avtale om om eksemplarfremstilling til for funksjonshemmede

Denne avtalen er inngått mellom staten, på den ene siden og Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Barne og Ungdomsbokforfattere, Norsk kritikerlag, Den norske Forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den andre siden.