Akademisk utvalg

Akademisk utvalg behandler spørsmål i tilknytning til utgivelse av lærebøker for høyere utdanning.

Utvalget består av:

  • Liv Blom-Stokstad (leder), Gyldendal Akademisk
  • Hege Gundersen, Universitetsforlaget
  • Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm AS