Akademisk utvalg

Akademisk utvalg behandler spørsmål i tilknytning til utgivelse av lærebøker for høyere utdanning.

Utvalget består av:

  • Hege Gundersen (leder), Universitetsforlaget
  • Christian Haugsnes, Gyldendal Akademisk
  • Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm AS