Akademisk utvalg

Akademisk utvalg behandler spørsmål i tilknytning til utgivelse av lærebøker for høyere utdanning.

Utvalget består av:

  • Birgit Skaldehaug (leder), Cappelen Damm AS
  • Hege Gundersen, Universitetsforlaget
  • Beate Homlong, Det Norske Samlaget
  • Liv Blom-Stokstad, Gyldendal Akademisk