Økonomiutvalget

Økonomiutvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandler. Utvalget har også ansvar for å behandle Forleggerforeningen og Forleggerforeningens Servicekontor sine regnskap og budsjett før dette legges frem for styret.

Utvalget består av:

  • Kay Erik Nilsen (leder), Cappelen Damm
  • Elisabeth Seierstad, Gyldendal Norsk Forlag
  • Ingvild Østvedt, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
  • Gunnar Totland, Solum Bokvennen