Økonomiutvalget

Økonomiutvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandler. Utvalget har også ansvar for å behandle Forleggerforeningen og Forleggerforeningens Servicekontor sine regnskap og budsjett før dette legges frem for styret.

Utvalget består av:

  • Elisabeth Seierstad (leder), Gyldendal Norsk Forlag
  • Gunnar Totland, Solum Bokvennen
  • Mona Skjørtorp, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
  • Øyvind Wærholm Graff, Cappelen Damm