Økonomiutvalget

Økonomiutvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandler.

Utvalget består av:

  • Øyvind Wærholm Graff (leder), Cappelen Damm
  • Gunnar Totland, Solum Bokvennen
  • Mona Skjørtorp, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
  • Hanne Rolland Myklebust, Gyldendal Norsk Forlag
  • Svein Andersen, Hermon Forlag