Mål og visjon

Den norske Forleggerforening arbeider aktivt for å opprettholde og styrke forlagsbransjens kulturelle, rettslige og økonomiske rammevilkår. Dette er viktige virkemidler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur.

Våre kjerneoppgaver er å:

  • Arbeide for å videreføre og utvikle gode litteraturpolitiske virkemidler i Norge og utlandet
  • Bidra til godt faktagrunnlag ved å produsere bransjestatistikk, undersøkelser og analyser
  • Inngå avtaler med partene i bokbransjen
  • Yte god medlemsservice

Forleggerforeningen er tilsluttet Nordisk Forleggerråd, Federation of European Publishers (FEP) og International Publishers Association (IPA).

Vår politiske oppgave

Forleggerforeningen jobber for å bevare og forbedre det norske litteraturpolitiske systemet, og vi er en sentral premissleverandør til litteraturpolitikken. Dette omhandler blant annet arbeid med bokavtalen, merverdifritak på bøker, bibliotekpolitikk og læremiddelpolitikk. Ytringsfrihet og opphavsrett er saker vi jobber med både nasjonalt og internasjonalt. Les mer om foreningens politiske satsingsområder her.

Bransjestatistikk, undersøkelser og analyse

Forleggerforeningen utarbeider årlig en bransjestatistikk over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. I tillegg gjennomfører vi leserundersøkelser, utarbeider høringssvar, gir ut rapporter og driver med kontinuerlig faktaproduksjon gjennom året. Se vår statistikk og våre publikasjoner her.

Avtaler og rammeverk

Forleggerforeningen jobber for å sikre våre medlemmer optimale vilkår gjennom rammeverk og avtaler. Vi jobber for å bevare og forbedre det norske litteraturpolitiske systemet, slik at leseren får tilgang til bredden av norsk litteratur og for at forfattere og andre rettighetshavere skal kunne leve av sine verk. Les mer om rammebetingelser her og se oversikt over våre avtaler her.

Medlemsservice

Forleggerforeningens viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser i møte med bransjen, myndigheter og samfunnet for øvrig. Vi tilbyr våre medlemsforlag blant annet juridisk rådgivning, kurs og seminarer og felles markedsaktiviteter. Les mer om medlemskap her.