Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa. Avtaler mellom Forleggerforeningen og NFFO finner du i oversikten under.

Fagbokavtale

Vilkårene er fastsatt etter forhandlinger mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og gjort gjeldende fra 1. november 2011.

E-bøker

Agentavtale

Kompendier

Leksikalske verk

Honoraret indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Engangshonorar: kr 23,40 per linje à 46 tegn (inkl. mellomrom), per 1. januar 2020.

Samleverk faglitteratur

Honoraret indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Engangshonorar: kr 975,30 per side à 2000 tegn (inkl. mellomrom), per 1. januar 2020.

Tidsskrift

Oversettelser av faglitterære verk

E-bøker

E-bokkontrakt for oversatt litteratur

 

Oversettelser

Frem til 1. juli 2019 er engangshonoraret kr 211,06 per 1000 tegn med mellomrom.
Fra 1. juli 2019 er engangshonoraret kr 216,76 per 1000 tegn med mellomrom.
Endres årlig 1. juli.