Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa. Avtaler mellom Forleggerforeningen og NFFO finner du i oversikten under.

Sakprosa for allmennmarkedet

Normalkontrakten skal benyttes ved utgivelse av sakprosa for allmennmarkedet (bokgruppe 3). Avtalen regulerer både papirutgivelse, e-bok og lydbok. Avtalen avløser Normalkontrakt for papirutgivelser av 2011.

Vilkårene er fastsatt etter forhandlinger mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og trådte i kraft 1. januar 2023. Avtaler med normalkontraktsformularet fra 2011 som er inngått før 1. januar 2023 gjelder fortsatt uendret.

Fag- og lærebøker

Normalkontrakten skal benyttes ved utgivelse av fagbøker (gruppe 2) og skolebøker (gruppe 1). Vilkårene er fastsatt etter forhandlinger mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og gjort gjeldende fra 1. november 2011.

Agentavtale

Kompendier

Leksikalske verk

Honoraret indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Engangshonorar: kr 25,- per linje à 46 tegn (inkl. mellomrom), per 1. januar 2022.

Samleverk faglitteratur

Honoraret indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Engangshonorar: kr 1041,50 per side à 2000 tegn (inkl. mellomrom), per 1. januar 2022.

Tidsskrift

Oversettelser av faglitterære verk

E-bøker

E-bokkontrakt for oversatt litteratur

 

Oversettelser

Frem til 1. juli 2022 er engangshonoraret kr 226,- per 1000 tegn med mellomrom.
Fra 1. juli 2022 er engangshonoraret kr 233,- per 1000 tegn med mellomrom.
Endres årlig 1. juli.