Samfunnsoppdraget

Ytrings- og trykkefrihet

Gjennom sine utgivelser utfordrer forlagene fastlåste forestillinger, de sikrer samfunnets hukommelse, og gir rom for ny kunnskap, kritisk opposisjon og kunstnerisk nyskaping. Forlagene er garantister for ytrings- og trykkefriheten ved at de sikrer at de viktige historiene kommer ut, og de skal være grundige og modige i sine beslutninger om hva de publiserer. Forleggerforeningen arbeider med ytringsfrihet både i Norge og internasjonalt. Les mer her.

Bokproduksjon og miljø

Hvilket ansvar og hvilke muligheter har vi som forlag for en bærekraftig bokproduksjon? Gjennom prosjektet Grønn bokbransje arbeider Forleggerforeningen for en oversiktlig og ikke-kontroversiell verdikjede for papirfremstilling. Det er også utarbeidet en anbefalt bransjestandard. Les mer her.