åndsverklov

Ny åndsverklov på høring

Publisert 30.03.2016

I Kulturdepartementets forslag til ny lov er både språk og struktur gjennomgått for å modernisere og forenkle loven, slik at den blir et mer effektivt og lettere anvendelig verktøy.