opprop

Norsk språk er blitt ein truga art

Publisert 06.05.2021

Vi oppmodar studentar og tilsette til å engasjere seg for meir norsk i akademia, gjennom å bruke norsk fagspråk oftare.