Bokgruppene

TOSIFRET BOKGRUPPEINNDELING

Bokgruppe 1. Skolebøker

Gruppe 1.1. Skolebøker for grunnskolen og tilsvarende nivå, herunder skolebøker til bruk ved konfirmantundervisning samt lærerveiledninger og kopieringsoriginaler
Gruppe 1.2. Skolebøker for videregående skole, herunder lærerveiledning og kopieringsoriginaler

Bokgruppe 2. Fagbøker og lærebøker

Gruppe 2.1. Lærebøker for høyere utdanning
Gruppe 2.2. Fagbøker for profesjonsmarkedet

Bokgruppe 3. Sakprosa

Gruppe 3.1. Norsk sakprosa for voksne
Gruppe 3.2. Oversatt sakprosa for voksne
Gruppe 3.3. Norsk sakprosa for barn
Gruppe 3.4. Oversatt sakprosa for barn

Bokgruppe 4. Skjønnlitteratur

Gruppe 4.1. Norsk skjønnlitteratur for voksne
Gruppe 4.2. Oversatt skjønnlitteratur for voksne
Gruppe 4.3. Norsk skjønnlitteratur for barn
Gruppe 4.4. Oversatt skjønnlitteratur for barn

Bokgruppe 5. Billigbøker

Bokgruppe 6. Verk

Bokgruppe 7. Kommisjonsbøker, lover, forskningsrapporter og tilsvarende

Bokgruppe 8. Lydbøker og elektroniske innholdsprodukter

Gruppe 8.0. Digitale læremidler og andre digitale produkter
Gruppe 8.1. Lydbøker allmennmarkedet fysisk format
Gruppe 8.2. Lydbøker undervisnings- og profesjonsmarkedet fysisk format og lydfil
Gruppe 8.3. Annet
Gruppe 8.4. Kart
Gruppe 8.5. E-bøker allmennmarkedet
Gruppe 8.6. Ikke i bruk
Gruppe 8.7. Ikke i bruk
Gruppe 8.8. Lydbøker allmennmarkedet lydfil
Gruppe 8.9. E-bøker for undervisnings- og profesjonsmarkedet

Bokgruppe 9. Annen litteratur

Gruppe 9.1. Norske serieromaner
Gruppe 9.2. Oversatte underholdningsromaner
Gruppe 9.3. Sakprosa på originalspråket
Gruppe 9.4. Skjønnlitteratur på originalspråket


TRESIFRET BOKGRUPPEINNDELING

Bokgruppe 1. Skolebøker

1.1.0 Grunnskolen
1.2.0 Videregående skole

Bokgruppe 2. Fagbøker og lærebøker

2.1. Lærebøker for høyere utdanning

2.1.1 Jus
2.1.2 Økonomi, administrasjon, markedsføring
2.1.3 Helse og sosialfag
2.1.4 Samfunnsvitenskapelige fag
2.1.5 Pedagogikk
2.1.6 Språk og estetiske fag
2.1.7 Religion, historie, litteraturvitenskap, filosofi
2.1.8 Tekniske fag
2.1.9 Naturvitenskapelige fag
2.1.0 Diverse

2.2. Fagbøker for profesjonsmarkedet

2.2.1 Jus
2.2.2 Økonomi, administrasjon, og markedsføring
2.2.3 Helse og sosialfag
2.2.4 Samfunnsvitenskapelige fag
2.2.5 Pedagogikk
2.2.6 Språk og estetiske fag
2.2.7 Religion, historie, litteraturvitenskap, filosofi
2 2.8 Tekniske fag
2.2.9 Naturvitenskapelige fag
2.2.0 Diverse

Kommentarer

Ex. phil-bøker som er spesielt skrevet for ex. phil. bør plasseres i den undergruppen de faglig hører hjemme i. F.eks. bør bøker innenfor filosofi/historie plasseres i gruppe 2.1.7/2.2.7. Samarbeidsprosjekter bør kategoriseres etter faginnholdet i den enkelte bok.

Eksempler på plassering innen de enkelte undergruppene

2.1.1/2.2.1: jus, kriminologi
2.1.2/2.2.2: regnskap, revisjon, økonomi, finans, markedsføring, organisasjon, ledelse, administrasjon
2.1.3/2.2.3: medisin, sykepleie, odontologi, sosialt arbeid, psykiatri, fysioterapi
2.1.4/2.2.4: sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, sosialøkonomi, fag, media og kommunikasjon, politikk, vitenskap, psykologi
2.1.5/2.2.5: førskoleped, spesialped, generell pedagogikk
2.1.6/2.2.6: språk, kunst, musikk, drama, kultur (etnologi, folkloristikk etc.)
2.1.7.2.2.7: religion, teologi, livssyn, filosofi, idehistorie, historie, litteraturvitenskap,
2.1.8/2.2.8: bygg, miljøteknikk, data, elektronikk, maskin, optikk, grafisk, petroleumsteknologi, sikkerhetsteknikk, transport/logistikk, fiskeriteknologi, nautikk, metallurgi, arkitektur, teknisk design
2.1.9/2.2.9: kjemi, biologi, matematikk, fysikk, jordbruk, skogbruk. statistikk, geografi, geologi, miljø, økologi, informatikk
2.1.0/2.2.0: Ordbøker

Bokgruppe 3. Sakprosa

3.1 Norsk sakprosa for voksne

3.1.1 Kultur, religion, kunst
3.1.2 Samfunn, historie
3.1.3 Kropp og sinn
3.1.4 Natur, friluftsliv, sport
3.1.5 Reise og geografi
3.1.6 Mat og drikke
3.1.7 Hobby
3.1.8 Teknikk og populærvitenskap
3.1.9 Memoarer. biografier
3.1.0 Diverse

3.2. Oversatt sakprosa for voksne

3.2.1 Kultur, religion, kunst
3.2.2 Samfunn, historie
3.2.3 Kropp og sinn
3.2.4 Natur, friluftsliv, sport
3.2.5 Reise og geografi
3.2.6 Mat og drikke
3.2.7 Hobby
3.2.8 Teknikk, populærvitenskap
3.2.9 Memoarer, biografier
3.2.0 Diverse

Eksempler på plassering innen de enkelte undergruppene

3.1.1/3.2.1: religion, kultur, antikviteter, kunst, musikk, teater, film, arkitektur/kunst, litteratur
3.1.2/3.2.2: historie, samfunn, etnografi, debatt, lokalhistorie, politikk, sosiologi, samfunn
3.1.3/3.2.3: barn og foreldre, helse, medisin, alternativ behandling, psykologi, pedagogikk, filosofi, okkultisme, astrologi, kropp og sinn div.
3.1.4/3.2.4: bøker om hus, hage, blomster, trær, dyr, fisk, natur, jakt og fiske, all type sport
3.1.5/3.2.5: reisehåndbøker, atlas, parlører, reise div.
3.1.6/3.2.6: kokebøker, vin, mat og drikke
3.1.7/3.2.7: tegning/maleri, håndarbeid/forming, blomsterbinding, spillbøker, klippe og lime, spørrebøker, humor
3.1.8/3.2.8: bil, båt, fly, foto/film, radio/TV/video, astronomi, data
3.1.9/3.2.9: Memoarer, biografier
3.2.0: Ordbøker

3.3. Norsk sakprosa for barn

3.3.1 Billedbøker
3.3.2 Barn
3.3.3 Junior
3.3.4 Ungdom
3.3.0 Diverse

3.4. Oversatt sakprosa for barn

3.4.1 Billedbøker
3.4.2 Barn
3.4.3 Junior
3.4.4 Ungdom
3.4.0 Diverse

Eksempler på plassering innen de enkelte undergruppene

3.3.1/3.4.1: Bøker med bilder som hovedelement og primært beregnet på førskolebarn
Barn: 0-ca. 6 år. Junior: ca.6 år-ca. 12 år. Ungdom: ca. 12 år-ca. 16 år.

Bokgruppe 4. Skjønnlitteratur

4.1. Norsk skjønnlitteratur for voksne

4.1.1 Romaner
4.1.2 Noveller
4.1.3 Lyrikk
4.1.4 Skuespill
4.1.5 Essays
4.1.6 Antologier
4.1.7 Krim/spenning
4.1.8 Klassisk litteratur
4.1.9 Sang- og visebøker
4.1.0 Diverse

Kommentar til 4.1.3: Gjendiktning av lyrikk er å betrakte som norsk lyrikk

4.2. Oversatt skjønnlitteratur for voksne

4.2.1 Romaner
4.2.2 Noveller
4.2.3 Lyrikk
4.2.4 Skuespill
4.2.5 Essays
4.2.6 Antologier
4.2.7 Krim/spenning
4.2.8 Klassisk litteratur
4.2.9 Sang- og visebøker
4.2.0 Diverse

4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn

4.3.1 Billedbøker
4.3.2 Romaner barn
4.3.3 Romaner junior
4.3.4 Romaner ungdom
4.3.5 Antologier
4.3.6 Klassisk litteratur
4.3.7 Sang, viser, dikt
4.3.8 Noveller
4.3.0 Diverse

4.4. Oversatt skjønnlitteratur for barn

4.4.1 Billedbøker.
4.4.2 Romaner barn
4.4.3 Romaner junior
4.4.4 Romaner ungdom
4.4.5 Antologier
4.4.6 Klassisk litteratur
4.4.7 Sang, viser, dikt
4.4.8 Noveller
4.4.0 Diverse

Barn: 0-ca. 6 år. Junior: ca.6 år-ca. 12 år. Ungdom: ca. 12 år-ca. 16 år.

Bokgruppe 5. Billigbøker

5.0.1 Norsk sakprosa for voksne
5.0.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
5.0.3 Oversatt sakprosa for voksne
5.0.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
5.0.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
5.0.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
5.0.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
5.0.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
5.0.0 Diverse

Kommentar

Bøker som ved seriepreg eller lignende har karakter av billigbøker.

Bokgruppe 6. Verk

6.0.1 Skjønnlitterære verk for voksne
6.0.2 Sakprosaverk for voksne
6.0.3 Skjønnlitterære verk for barn og unge
6.0.4 Sakprosaverk for barn og unge
6.0.5 Leksikale verk for voksne
6.0.6 Leksikale verk for barn og unge
6.0.0 Diverse

Bokgruppe 7. Kommisjonsbøker, lover, forskningsrapporter og tilsvarende

7.0.1 Tidsskrifter
7.0.2 Grunnskolen/Videregående skole
7.0.3 Lærebøker for høyere utdanning
7.0.4 Lærebøker til voksenopplæring
7.0.5 Fagbøker for profesjonsmarkedet
7.0.6 Skjønnlitteratur/sakprosa for voksne
7.0.7 Skjønnlitteratur/sakprosa for barn
7.0.8 Lover, forskrifter og forskningsrapporter
7.0.9 Sammensatte bokprodukter (bøker fra flere bokgrupper satt sammen i felles salgsenhet)
7.0.0 Diverse

Bokgruppe 8. Lydbøker og elektroniske innholdsprodukter

8.0. Digitale læremidler og andre digitale produkter

8.0.1 Grunnskolen
8.0.2 Videregående skole
8.0.3 Høyere utdanning
8.0.4 Voksenopplæring
8.0.5 Faglitteratur for profesjonsmarkedet
8.0.6 Sakprosa, voksne
8.0.7 Sakprosa, barn og unge.
8.0.8 Skjønnlitteratur, barn og unge
8.0.9 Lover, forskrifter og forskningsrapporter
8.0.0 Diverse

8.1 Lydbøker allmennmarkedet fysisk format

8.1.1 Norsk sakprosa for voksne
8.1.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
8.1.3 Oversatt sakprosa for voksne
8.1.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
8.1.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
8.1.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
8.1.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
8.1.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
8.1.0 Diverse

8.2 Lydbøker undervisnings- og profesjonsmarkedet fysisk format og lydfil

8.2.1 Grunnskolen
8.2.2 Videregående skole
8.2.3 Høyere utdanning
8.2.4 Voksenopplæring
8.2.5 Faglitteratur for profesjonsmarkedet
8.2.0 Diverse

8.3 Annet

8.3.1 Kart
8.3.2 Kalendere, dagbøker, almanakker
8.3.3 Lover, forskrifter og forskningsrapporter
8.3.4 Leker, puslespill, dukker, tegne- og malemateriell, tekstiler
8.3.5 Butikkmateriell (displayer, papp, poser, emballasje, plakater m.v.)
8.3.6 Kontorartikler og kortevarer (servietter, duker, krus, papir, konvolutter, penner, linjaler permer, julekort, postkort, maskiner m.v.)
8.3.7 Vitnemål, skoleadministrativt materiell
8.3.8 Sammensatte produkter (f.eks. CD/bok, fonogram/bok, video/bok)
8.3.9
8.3.0 Diverse

8.4 Kart

8.5 E-bøker allmennmarkedet

8.5.1 Norsk sakprosa for voksne
8.5.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
8.5.3 Oversatt sakprosa for voksne
8.5.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
8.5.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
8.5.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
8.5.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
8.5.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
8.5.0 Diverse

8.6 Ikke i bruk

8.7 Ikke i bruk

8.8 Lydbøker allmennmarkedet lydfil

8.8.1 Norsk sakprosa for voksne
8.8.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
8.8.3 Oversatt sakprosa for voksne
8.8.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
8.8.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
8.8.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
8.8.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
8.8.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
8.8.0 Diverse

8.9 E-bøker undervisnings- og profesjonsmarkedet

8.9.1 Grunnskolen
8.9.2 Videregående skole
8.9.3 Høyere utdanning
8.9.4 Voksen opplæring
8.9.5 Faglitteratur for profesjonsmarkedet
8.9.0 Diverse

9. Annen litteratur

9.1.0 Norske serieromaner
9.2.0 Oversatte underholdningsromaner

9.3 Sakprosa på originalspråket

9.3.1 Sakprosa på originalspråket, voksen
9.3.2 Ordbøker og undervisningsmateriell på originalspråket
9.3.3 Reise og geografi originalspråket
9.3.4 Sakprosa på originalspråket, barn og ungdom
9.3.0 Diverse

9.4 Skjønnlitteratur på originalspråket

9.4.1 Skjønnlitteratur på originalspråket, voksen
9.4.2 Krim og spenning på originalspråket, voksen
9.4.3 Fantasy/SF på originalspråket, voksen
9.4.4 Skjønnlitteratur på originalspråket, barn og ungdom
9.4.0 Diverse