Forlagenes verdiskapning

Forlagene tilfører verdi til litteraturen. Redaksjonelt arbeid/utvikling (fra ide til ferdig bok) evne til å håndtere effektiv produksjon og markedsføring. Omsette gode ideer til salgbare bøker. Investering i forfatterskap/bredde/ finansielle forutsetninger for å ta risiko Markeds- og salgsarbeid- få litteraturen ut til leseren. Arbeid med lanseringer og massemedia. Å presentere forfatterne og deres bøker er […]

Forlagene tilfører verdi til litteraturen.

  • Redaksjonelt arbeid/utvikling (fra ide til ferdig bok) evne til å håndtere effektiv produksjon og markedsføring. Omsette gode ideer til salgbare bøker.
  • Investering i forfatterskap/bredde/ finansielle forutsetninger for å ta risiko
  • Markeds- og salgsarbeid- få litteraturen ut til leseren.

Arbeid med lanseringer og massemedia. Å presentere forfatterne og deres bøker er viktig. Litteraturen skal ha en plass i informasjonsflommen som omgir oss. Tilgjengelighet og synlighet er viktig om litteraturen skal fylle sin rolle som bærer av tanker, ideer og kunstopplevelser. Oppmerksomhet for bøkene.

Dette henger nøye sammen med forlagenes samfunnsoppdrag, som du kan lese mer om her.

internasjonale organisasjonene viser til når det gjelder bokbransjens størrelse sammenliknet med andre kulturbransjer og de kreative bransjer størrelse.