Gullboken

Om Gullboken

Gullboken er en bransjepris som deles ut av Forleggerforeningen i forbindelse med Bokdagen. Prisen ble delt ut for første gang i 2013. Prisen skal stimulere til nyskaping og innovasjon i bransjen, og det er åpent for alle å nominere prosjekter og kandidater.

Prisen deles ut i følgende kategorier:

  • Årets markeds- eller formidlingstiltak
  • Årets redaktør
  • Årets bokhandler
  • Årets Gullegg

 

Klasser og kriterier

Det er fastsatt følgende juryeringskriterier for Gullboken 2020:

Generelt

Gullbokens formål er å vise frem det beste av bokbransjens utgivelser, prosjekter og flinke mennesker. Prisene deles ut til en eller flere personer eller bedrifter som gjennom prosjekter eller konsepter har tilført bransjen noe nytt og spennende, og dermed inspirert andre. Målet er å bidra til økt bevissthet og engasjement, og inspirere til nytenking og utvikling i bransjen.

 

Årets markeds- eller formidlingstiltak

Prisen tildeles en kampanje, formidlingstiltak eller annen form for publikumsrettet tiltak, som kan være lokalt, regionalt eller nasjonalt. Tiltaket bør ha bidratt til å spre og å øke entusiasmen og interessen rundt boka, uavhengig av plattform.

Årets redaktør

Prisen tildeles en redaktør, som i sitt arbeid har bidratt til spennende utgivelser og/eller til økt interesse og oppmerksomhet gjennom formidlingen av disse. Både ferske og mer etablerte redaktører kan tildeles prisen.

Årets bokhandler

Prisen tildeles en bokhandel, bokhandler eller medarbeider som har stimulert til økt interesse og oppmerksomhet for litteraturen, gjennom engasjement, nytenkning og formidling.

 

I tillegg deler juryen ut Gullegget

Gullegget tildeles en person, gruppe, bedrift, konsept, prosjekter eller andre juryen anser som verdige og aktuelle vinnere av prisen. Gullegget hedrer noe eller noen som har bidratt særskilt til nyskapning og innovasjon innad i bransjen, og juryen vurderer selv om det er aktuelle kandidater fra år til år.

 

Nominere til Gullboken 2020

Trykk her for å komme til nominasjonsskjema til Gullboken 2020. 

 

Tidligere vinnere

Nominerte og vinnere Gullboken 2019 finner du her!

 

Tidligere vinnere av Gullboken finner du her!

 

Lurer du på noe? Kontakt Siri Ekestad Bauge