Kredittoppfølging av bokhandel: Praktisk informasjon

På denne siden finner du praktisk informasjon om Forleggerforeningens felles kredittovervåkning av bokhandel som er medlem av Bokhandlerforeningen.

Forleggerforeningen driver på vegne av sine medlemmer kredittoppfølging av bokhandlene. Dette innebærer at Forleggerforeningen kan begrense levering av bøker fra sine medlemmer til bokhandler som ikke har betalt til forfall.

Kredittgrense lik garanti ved manglende betaling ved forfall

Forleggerforeningen mottar oversikter fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon over hvilke bokhandler som ikke har betalt til forfall. Dersom en bokhandel ikke har betalt forfalte poster hos nevnte to sentraler, sendes det ut purring fra Forleggerforeningen. Purringen blir sendt som vedlegg per epost, som regel (og aldri tidligere enn) den 6. i måneden etter forfall.

Dersom bokhandelen fortsatt ikke har betalt én uke etter at purringen er sendt ut, vil kredittgrense bli redusert tilsvarende garantien uten ytterligere varsel. Dette betyr at bokhandelen kan kjøpe bøker fra Forlagssentralen eller Sentraldistribusjon inntil redusert kredittgrense er nådd. Kredittgrensen blir hevet tilbake til normalt nivå når forfalt beløp er betalt i begge sentraler.
Leveringsbegrensningen blir med andre ord først opphevet når Forleggerforeningen får beskjed fra sentralene om at forfalt beløp er betalt.

Forleggerforeningen har kun oversikt over totalt forfalt beløp per sentral. Dersom bokhandelen trenger fakturakopier eller mener at beløpene Forleggerforeningen oppgir er feilaktige, må sentralene kontaktes direkte.

Kredittgrense

Det fastsettes en total kredittgrense tilsvarende 1,5 ganger gjennomsnittstermin (dvs. beløpet bokhandelen bestiller for, eller regner med å bestille for, per termin i gjennomsnitt). Kredittgrensen fordeles 50/50 mellom Forlagssentralen og Sentraldistribusjon dersom bokhandelen ikke ønsker en annen fordeling.

Økning eller omfordeling av kreditt

Dersom bokhandelen ønsker å endre eller omfordele sin kredittgrense, kan dette ordnes ved å kontakte Forleggerforeningen. Hvis bokhandelen ønsker økt total kredittgrense, vil det bli bedt om en økt bankgaranti (se under). Dersom bokhandelen ønsker å redusere den totale kredittgrensen, vil bankgarantien også kunne reduseres.

Gjenværende kreditt

Hver sentral har en web-portal man kan logge seg inn på:

Tallene viser hva bokhandelen har igjen å handle for før kredittgrensa er nådd.

Bokhandelen kan frigjøre kreditt ved akonto-innbetalinger

Bokhandelen kan betale inn akonto beløp for å holde seg innenfor kredittgrensen og dermed unngå unødvendig stans i levering. Betaling til sentralene må merkes med kid på fremtidig faktura. Betalt sum vil redusere benyttet kreditt innen ett døgn, i henhold til den enkelte banks frister.

Bankgaranti

Som en del av kredittoppfølgingen, ber Forleggerforeningen bokhandelen om å stille bankgaranti. Denne må ifølge ny rutine være på plass før levering fra medlemsforlagene kan foregå. Bankgarantiens størrelse tilsvarer 30 % av kredittgrensen når sistnevnte er på over kr 600 000 eller 50 % av kredittgrensen når sistnevnte er på kr 550 000 eller mindre. Bankgarantien skal dekke eventuelle tap ved konkurs e.l.

Har du spørsmål om handelsbetingelser og kredittrutiner?

Kontakt Anne Perstølen, telefon 995 35 166.