deloitte

NDLA bør både granskes og evalueres

Publisert 05.02.2016

Nå er det snart ti år siden Nasjonal digital læringsarena (NDLA) ble stiftet. Siden da har det blitt brukt nesten en halv milliard offentlige kroner på satsingen, som skulle tilby komplette læremidler i alle fag for videregående opplæring. Vi mener prosjektet nå bør evalueres.