NDLA bør både granskes og evalueres

Nå er det snart ti år siden Nasjonal digital læringsarena (NDLA) ble stiftet. Siden da har det blitt brukt nesten en halv milliard offentlige kroner på satsingen, som skulle tilby komplette læremidler i alle fag for videregående opplæring. Vi mener prosjektet nå bør evalueres.

I en kronikk i Aftenposten i dag, argumenterer administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, og administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Austlid, for at NDLA både bør granskes og evalueres.

Læringsarenaens ambisjon er å tilby komplette læremidler i alle fag for videregående opplæring, og man bør se på om prosjektet lever opp til denne ambisjonen. Dessuten bør hele premisset for satsingen, at digitale læremidler alene gir god nok læring, vurderes. Nyere forskning tyder nemlig på at det er kombinasjonen analoge og digitale læremidler som gir de beste resultatene.

En ekstern evaluering bør også vurdere om et velfungerende læremiddelmarked, hvor investeringene fremmer innovasjon og konkurranse, er å foretrekke fremfor offentlig utvikling av læremidler.

En annen grunn til at prosjektet bør under lupen, er driftssituasjonen. NDLA har de siste ti månedene blitt gransket av revisjonsfirmaet Deloitte. Revisjonsrapporten avslører mange kritikkverdige forhold. Blant annet at pekes det på at «NDLA ikkje etterlev sentrale rettsreglar knytt til regelverk for offentlege anskaffingar […] Forvaltningsrevisjonen avdekker mangelfull og ufullstendig handtering av habilitet […] og mangelfull skjerming av potensielt konkurransesensitiv informasjon».

Les dagens kronikk her.

Les mer

Eksterne lenker