Mathias Lilleengen

Outsourcing av juridiske tjenester

Publisert 05.01.2016

Forleggerforeningen har inngått en rammeavtale med Bing Hodneland advokatselskap om juridisk bistand til medlemsforlagene. Tidligere var denne tjenesten ivaretatt av advokat Mathias Lilleengen, som var ansatt i foreningen. Mathias har nå blitt partner i Bing Hodneland, og vil fortsette sitt arbeid for medlemsforlagene innenfor rammene av den nye avtalen.