Outsourcing av juridiske tjenester

Forleggerforeningen har inngått en rammeavtale med Bing Hodneland advokatselskap om juridisk bistand til medlemsforlagene. Tidligere var denne tjenesten ivaretatt av advokat Mathias Lilleengen, som var ansatt i foreningen. Mathias har nå blitt partner i Bing Hodneland, og vil fortsette sitt arbeid for medlemsforlagene innenfor rammene av den nye avtalen.

Advokat Mathias Lilleengen arbeidet i Forleggerforeningen fra høsten 2006 til utgangen av 2015. Mathias har nå blitt partner i Bing Hodneland advokatselskap DA. Bing Hodneland er et velrenommert advokatfirma i Oslo, med spesialkompetanse innen de områdene foreningen erfaringsmessig har behov for juridisk bistand på.

Foreningen har inngått en rammeavtale med Bing Hodneland for å kunne videreføre den juridiske bistanden til medlemsforlagene og foreningen. Rammeavtalen vil innebære at kvaliteten på tjenestene opprettholdes.

Medlemsforlag som trenger juridisk rådgivning kan kontakte advokat Mathias Lilleengen direkte (kontaktinformasjon finnes her). Som før vil rådgivningen i stor utstrekning være kostnadsfri. For større oppdrag eller oppdrag som faller utenfor foreningens kjerneområde, vil medlemsforlag måtte avtale pris direkte med Bing Hodneland.

Vil du vite mer?

Det vil bli arrangert et frokostseminar for medlemsforlag om den nye ordningen den 19 januar kl. 9 i Forleggerforeningens lokaler.


Om Bing Hodneland: Bing Hodneland advokatselskap DA ble etablert i 1897. Selskapet består av 38 ansatte; 16 partnere, 14 ansatte advokater og 8 i administrasjonen. Bing Hodneland har spisskompetanse innenfor IT og media, fast eiendom og entreprise, arbeidsrett, skatt og avgift samt selskapsrett og transaksjoner.