Bokavtalen og fastpris

Bokavtalen har som målsetting å bevare og utvikle norsk språk og litteratur, og den er vårt viktigste virkemiddel for å sikre lesere over hele landet tilgang til hele bredden av litteraturen.

Bokavtalens bestemmelser

Bokavtalen er en frivillig samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Avtalens viktigste element er fast utsalgspris på nye bøker (les mer om det lenger ned på denne siden). Den har også bestemmelser om skaffe- og leveringsplikt, utjevning av frakt- og leveringsbetingelser, litteraturabonnement, og muligheter for fellestiltak som f.eks Mammutsalget. Sammen med de andre kulturpolitiske virkemidlene gir Bokavtalen forlag og bokhandel mulighet til å satse på litteratur i alle sjangre og på begge målformer.

Bokavtalen er mulig fordi det blir gjort unntak fra gjeldende konkurranselov gjennom forskrift. Unntaket fra konkurranselovgivningen er begrunnet kulturpolitisk, og henger sammen med bransjens samfunnsoppdrag.

Bokavtalens formålsparagraf, § 1.0

Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal fremme utgivelse og salg av litteratur i begge målformer. Den bygger på prinsippet om fast bokpris som gir mulighet for å tilby et mangfold av titler som gjøres tilgjengelig via mange plattformer og salgssteder. Dette stimulerer også god fremvekst av nye forfatterskap.

Bokavtalen legger til rette for innovasjon og utvikling i et lite språkmarked og er en premiss for virksom konkurranse.

Bokavtalen fremmer kultur- og kunnskapsformidling og stimulerer leseinteressen og kunnskapstilegnelsen.

Les hele avtaleteksten her.

Fastpris på bøker

Fastpris på bøker betyr at hvert enkelt forlag fastsetter utsalgsprisen på bøkene sine når de er nye. Salgsleddet kan gi inntil 12,5 % rabatt på denne prisen til forbrukeren. Den faste bokprisen gjelder fra utgivelsestidspunktet og fram til 1.mai året etter. Etter dette er det salgsleddet (bokhandelen) som bestemmer hvilken pris de vil selge boka for.

Totalt er omtrent 40 000 ulike titler tilgjengelig på norsk. Omtrent 10 % av disse er bundet av fastprisen, og i gjennomsnitt varer fastprisperioden i ni måneder.

Ordningen omfatter alle bøker utgitt på forlag som er medlem i Forleggerforeningen i alle format første gang de lanseres og alle salgs- og distribusjonsformer. Skolebøker omfattes ikke.

Fastpris bidrar til større bredde i utgivelsene. Fastpris gir forlaget mulighet til effektiv kryssubsidiering; forlagene bruker inntektene fra bøker de selger mye av til å finansiere smalere utgivelser. Dette gjør at forlagene kan investere i bøker som ikke nødvendigvis er økonomisk lønnsomme, men som tilfører en verdi til det litterære og kulturelle mangfoldet i landet vårt.

På samme måte bidrar faste bokpriser til at det er lettere for forlagene å investere i nye og ukjente forfattere. Det tar tid å bygge de forfatterskap; mange ganger slår forfatteren gjennom først etter mange (økonomisk ulønnsomme) utgivelser.

I et friprissystem, vil priskonkurransen mellom bokhandlere og utsalgssteder ofte gjøre at sluttprisene presses ned, og da vil den manglende forutsigbarheten til forlagene gjøre investeringer i smal litteratur og ukjente forfatterskap vanskeligere.

Fastpris betyr ikke høy pris. Det er ikke grunnlag verken i økonomisk teori eller i empiriske studier for å hevde at prisene til forbruker stiger som følge av at utsalgsprisen er fast. Prisdannelse skjer på bakgrunn av forlagets vurdering av den enkelte tittels markedsmuligheter, og det er stor variasjonsbredde i prisingen av nye titler.

Erfaringer fra andre land, som Storbritannia og Danmark, viser at frie bokpriser gir billigere bestselgere, men dyrere breddelitteratur. Sett på denne måten, er valget mellom faste og frie bokpriser et verdivalg mellom billigst mulig ny bestselger til forbruker og en bokbransje som kan oppfylle andre samfunnsøkonomiske og kulturpolitiske krav.

En grundig gjennomgang av sammenhengen mellom fastprisens virkning på bokpriser finner du i Forleggerforeningens høringssvar til Rattsøutvalgets utredning NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd.

Fastprisen i Norge og i andre land

Fastpris er et vanlig litteraturpolitisk virkemiddel, og brukes mange steder i verden. Sammenlignet med andre land, er det norske fastprissystemet en av de mest konkurranseutsatte; fastprisperioden er relativt kort, og bokhandlene har mulighet til å sette en høy rabatt på bøker bundet av fastprisen.

Vil du lese mer om fastprisen internasjonalt? Les utredningen Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa.

I mars 2015 arrangerte Forleggerforeningen et stort, internasjonalt seminar om faste bokpriser. Her kan du lese en detaljert oppsummering av seminaret. Den internasjonale Forleggerforeningen har omtalt seminaret på denne siden, hvor du også kan lese mer om faste bokpriser andre steder i verden.

Fastprisen bidrar til å opprettholde et stort antall forlag og bokhandler. Små bokhandler og forlag klarer seg erfaringsmessig bedre i fastprisland enn i friprisland; for dem er det ofte lettere å konkurrere på kvalitet enn på pris.

Maktkonsentrasjonen i friprisland har en helt annen dynamikk enn i fastprislandene. De store forlagene blir enda større, den lille bokhandelen forsvinner. I disse landene skjer det også oppløsning av det kollektive avtaleverket.

Fastprisen sikrer bredde og kvalitet i bokhandelen. I et fastprissystem, vil du som kunde kunne kjøpe den samme nye boka til samme pris uansett hvilken bokhandel du går i – og da vil kvaliteten på bokhandelen ha mer å si for hvilken butikk du velger enn prisene på bøkene. Dette betyr at bokhandelen møter skarp konkurranse på utvalg og kunnskapsformidling. Det er naturlig å tro at dette fører til at kvaliteten i bokhandelen blir bedre.

Les mer

Eksterne lenker