Litteraturabonnementene

Litteraturabonnementene har et litteraturpolitisk formål og er regulert av bokavtalens § 3.2 Litteraturabonnement.

Partene i Bokavtalen skal til enhver tid ha en kollektiv abonnementsordning der forhandlere som tegner seg for å motta et gitt tittelutvalg tilbys førsteeksemplar til fast rabatt samt en fast sortimentsrabatt. Litteraturabonnementene skal være utformet slik at de sikrer størst mulig spredning av litteratur.

Sortimentsrabatt

Sortimentsrabatt gis bokhandlere med abonnement A, K og B. Sortimentsrabatten er på to prosent og beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret.

Grunnabonnement (G)

Minimum 1. eller 2.

  1. Motta bøkene som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for voksne (bokgruppe 4.1).
  2. Motta bøkene som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for barn og unge (bokgruppe 4.3).

Grunnabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6.

Grunnabonnementet er forbeholdt bokhandlere med bokinnkjøp under 500.000 kr i bokgruppe 3-6 fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon.

Allmennabonnement (A)

Allmennabonnementet omfatter bøker som er påmeldt de skjønnlitterære innkjøpsordningene for voksne, barn og unge (bokgruppe 4.1 og 4.3).

Allmennabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6.

Kulturabonnement (K)

Kulturabonnement omfatter samtlige bøker som er påmeldt innkjøpsordningene.

Kulturabonnement gir 72 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6. Bokhandelen har rett til å returnere bøker som er påmeldt de selektive innkjøpsordningene, men som ikke er innkjøpt. Returordningen administreres av Forleggerforeningen.

Breddeabonnement (B)

Breddeabonnementet omfatter ett eksemplar av alle nye titler i bokgruppene 3, 4, 5 og 6.

Abonnementet gir en førsteeksemplarrabatt på 74 prosent av bokens faste utsalgspris.

Fagbokabonnement (F)

Fagbokabonnement omfatter bøker i bokgruppe 2 (fagbøker og lærebøker) sortert etter faginndeling etter nærmere avtale.

70 prosent førsteeksemplarrabatt og 2 prosent sortimentsrabatt (på bøker i bokgruppe 2) gis alle som tar totalt 10 eller flere undergruppeabonnement (tilsvarende fem fagområder). Et undergruppeabonnement i bokgruppe 2.1 forplikter tilsvarende undergruppeabonnement 2.2 og vice versa.  Bokhandlere som tar færre undergrupper får 70 prosent førsteeksemplarrabatt, men ikke  sortimentsrabatt.