Viktigere hva Kulturministeren gjør i høst, enn at hun er taus nå

I en god kronikk om saken i denne avisen i forrige måned spurte Elisabeth Sellevold i sin overskrift: «Hvorfor så taus Helleland»?  Kanskje vi skal ta det som et godt tegn at kulturministeren ikke flagger sitt konkrete standpunkt i denne saken nå. Vi får tro at det skyldes at hun arbeider med å få støtte i budsjettforhandlingene til å legge frem momsfritak på e-bøker.

Lesing står sterkt i Norge. Norsk Mediebarometer fra SSB måler bruk av massemedier en gjennomsnittsdag og undersøkelsen har vært gjennomført i snart 25 år. Utviklingen i denne perioden for de ulike mediene kan deles i tre: Internett og videomedier har en voldsom økning (internett var ikke med i målingene i 1991). Kraftig nedgang i bruk av alle andre medier, særlig trykte medier, med unntak av ett: Boklesing har like stor oppslutning som for 25 år siden.

Norske boklesere er i verdenstoppen, men skal det fortsette må det hele tiden legges til rette for lesing kan foregå i alle formater og på alle plattformer. Mens e-boka er blitt en viktig opplevelseskilde i det engelskspråklige markedet, har ikke det samme skjedd i andre land.

Nå tar EU konsekvensen av dette og vil i løpet av året legge til rette for at EU-landene kan likebehandle e-bøker og papirbøker i avgiftsmessig forstand. I Norge har vi prinsippet om merdverdifritak for litteratur og presse. Etter at pressen i år har fått fjernet momsen på elektronisk publisering, gjenstår bare et felt for at Norge skal komme på linje med EU; fjerning av 25% moms på e-bøkene.

Som for pressen må merverdifritaket på litteratur også bli formatuavhengig og dermed omfatte e-bøker. Nå er over 10.000 e-bøker tilgjengelig for norske lesere. I de to sommermånedene i år så vi en økning i antall solgte e-bøker på 43% sammenliknet med samme periode i fjor. Men dette er fra et svært lavt nivå og fjerning av momsen er det incitament som nå trengs for å skape større vekst.

Regjeringen bør innkassere seieren ved at de fullfører likestillingen av formatene: Dagens mva-sats på 25 % for e-bøker er et hinder for utviklingen av et velfungerende økosystem for digital litteratur, gjør norske e-bøker lite konkurransedyktige i et stadig mer internasjonalt marked og er konkurransevridende mellom bokformater og salgskanaler.

Vinner ikke Helland frem, må vi satse på at et stortingsflertall sørger for at Norge ikke kommer på etterskudd i forhold til EU.

Kristenn Einarsson (adm. dir. Forleggerforeningen)
Trykt i Dagens Næringsliv 30.08.16