Graf og diagram

Bokomsetningen 2017

I en medieverden med store endringer har bokomsetningen i Norge i kroner vært forbausende stabil over mange år. Statistikken for salg av bøker fra forlag til bokhandel i 2017 viser en omsetning på samme nivå som for fem år siden, men en nedgang fra 2016 på 2,7 %.

Innenfor de ulike bokgruppene svinger omsetningen fra år til år, men nyutgivelser av sakprosa og skjønnlitteratur viser noe nedgang over tid. Litteratur for barn viser imidlertid en oppgang siden 2013.

Vi ser en vekst i markedet for digitale utgivelser, med en økning på 40 % fra 2013. Fortsatt utgjør denne delen av utgivelsene en liten del av markedet.

Nedgangen i læremiddelmarkedet er forventet, og knyttes til at det er varslet ny læreplanreform fra 2019.

Les hele statistikken her.