Allmennbokmarkedet i vekst i 2019

Forlagenes inntekter fra salg av bøker i allmennbokmarkedet økte med 5,1 prosent i 2019 sammenlignet med året før. Den vesentlige økningen ser vi i strømmemarkedet.

Kvartalsrapporten som viser forlagsinntekter fra salg av bøker i allmennmarkedet i 2019 inkluderer strømming. Tallene omfatter det vesentlige av bokomsetningen i Norge.

Inntektene fra strømmetjenester økte med 61 prosent fra 2018, mens e-boksalget hadde en vekst på 21 prosent. Forlagsinntektene fra salg av papirbøker falt med én prosent i 2019. Tilbakegangen finner vi på pocketutgivelser, mens inntektene fra salg av innbundne bøker holder seg stabil.

Fjorårstallene viser også en betydelig vekst i antall lyttinger til lydbøker i strømmetjenester. Gjennom de to største strømmetjenestene ble det lyttet til 5,2 millioner lydbøker i 2019, sammenlignet med 3,8 millioner lyttinger året før. Dette gir en økning på 36 prosent.

Her kan du se hele kvartalsrapporten.